II. Wilhelm Kimdir?

0

Son Alman İmparatoru ve Prusya Kralı olan II. Wilhelm hayatı ve yaptıkları ile ilgili olarak genel bilgilerin kısaca yer aldığı sayfamız.

II. Wilhelm (27 Ocak 1859, Kronprinzenpalais, Berlin, Almanya – 4 Haziran 1941, Huis Doorn, Hollanda)

Prusya Kralı ve Almanya İmparatoru’dur. I. Wilhelm’in torunu, Frederick III.’ün oğludur. Berlin’de doğdu, askerî disiplinle yetişti. 1888’de babasının ölümü üzerine Prusya Kralı ve Alman İmparatoru oldu. Büyük nüfuzu olan Prens Bismarck’ı çekilmeye mecbur ettikten sonra idareyi eline aldı. Bu arada yurt içindeki sosyalist ve aşırı milliyetçilere karşı cephe alıyor, deniz kuvvetlerini, dış ticareti, sömürge idaresini geliştirmek için büyük gayretler sarf ediyordu.

Feldmareşal Moltke’yi, genel kurmayın başına getirmesiyle Alman ordusu en kuvvetli halini bulmuş oldu. 1897’de Çin’deki Kiaoçu sömürgesini elde etti. Osmanlı İmparatorluğu ile dost olma siyaseti konusunda gösterdiği gayretler, İngiltere, Rusya ve Fransa gibi büyük Avrupa devletlerini endişeye düşürüyordu. Bu bakımdan Birinci Dünya Savaşı’nın çıkmasında II. Wilhelm’in büyük rol oynadığı da iddia edilir.

Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda Berlin’de çıkan bir karışıklık üzerine, İmparator Holllanda’ya iltica etti.

II. Wilhelm, üç kere, bu arada 1898’de İstanbul’a gelmiş ve o zamanın padişahı II. Abdülhamit tarafından misafir edilmişti. İstanbul’da Sultanahmet Meydanı’nda «Alman Çeşmesi» diye anılan çeşme, İstanbul’u ziyaret hatırası olarak II. Wilhelm tarafından yaptırılmıştır.


Leave A Reply