III. Mehmet Dönemi (Kısaca)

0
Advertisement

Osmanlı padişahlarından III. mehmet dönemi siyasal olayları ile ilgili kısaca maddeler halinde bilgi veren yazımız.

III. Mehmet

III.MEHMET DÖNEMİNİN SİYASAL OLAYLARI (1595-1603)

Avusturya-Eflâk Cephesi Savaşları

Eski gücünü kaybetmiş olan Osmanlı Devleti’ne karşı Avusturya’nın karşı saldırıya geçmesi ve başta Estergon Kalesi olmak üzere birçok yeri ele geçirmesi üzerine III. Mehmet, Avusturya üzerine sefere çıktı.

Advertisement

• Eğri Kalesi alındı.

• Haçova’da Avusturya ordusu yenilgiye uğratıldı (1596). Bir süre sonra Osmanlılar Kanije Kalesi’ni de aldılar (1600).

Alman imparatoru Ferdinand, büyük bir orduyla Kanije’yi kuşattı. Fakat Tiryaki Hasan Paşa başarılı bir savunma ve beklenmedik bir çıkış yaparak Kanije önündeki Alman ordusuna büyük kayıplar verdirtti.

Bu zaferden sonra Belgrat, Estergon ve birkaç yıl sonra Uyvar ele geçirildi.

Advertisement

Not: III. Mehmet’in son zamanlarında Osmanlı-İran savaşları başladı.

İranlılar, Osmanlıların Avusturya ile uğraşmalardan yararlanarak Tebriz ve Erivan’ı ele geçirdiler.

Savaş devam ederken III. Mehmet öldü. Yerine I. Ahmet geçti.

Advertisement

Leave A Reply