III. Mustafa Dönemi

0
Advertisement

26. Osmanlı Padişahı olan III. Mustafa döneminde özellikle Ruslar ile armaızda geçen dönemin olayları hakkında maddeler halinde bilgiler.

III. MustafaIII. MUSTAFA DÖNEMİNİN SİYASAL OLAYLARI (1757-1774)

III. Mustafa devleti güçlendirmek için,

• Yönetim

• Maliye

Advertisement

• Askerlik

alanında bazı yenilikler yaptı. Ancak yeterli olmadı.

Osmanlı-Rus Savaşı (1768) Savaşın Nedenleri

1. Rusya’nın, Gürcistan’ın içişlerine karışması

Advertisement

2. Karadağlıları, Osmanlılara karşı isyana teşvik etmesi

3. Prut Antlaşması’na aykırı olarak sınırda yeni kaleler yaptırması

4. Kendi adayını kral seçtirdiği Lehistan’da, baskı uygulaması sonucu Leh milliyetçilerinin Osmanlılardan yardım istemeleri

Yapılan savaşta Osmanlılar yenildi. Akdeniz’e kadar gelen bir Rus donanması;

Advertisement

– Mora halkını isyana teşvik etti.

– Çeşme’deki Osmanlı donanmasını yaktı. (1770)

Öte yandan Ruslar, Kırım’ı işgal ettiler.

Rusya ve Prusya’nın arabuluculuğu ile barış görüşmelerine başlandıysa da Rusların öne sürdüğü ağır koşullar karşısında görüşmeler yarıda kesildi.

Advertisement

Askerlik alanındaki yeniliklerine rağmen, III. Mustafa, ekonomik ve toplumsal sorunlara çözümler getiremediği gibi dış politika konusunda da tutarlı bir yol izleyemedi. Osmanlı Devleti’ni Rus Savaşı’na sokarak büyük toprak kayıplarına uğrattı.

III. Mustafa, yıldızların, insanların ve devletlerin hayatları üzerinde büyük bir etkisi olduğuna inanırdı. Bu inancı o denli güçlüydü ki Prusya Kralı II. Frederik’e elçiler göndermiş ve ondan üç müneccim istemiştir.

II. Frederik verdiği cevapta üç müneccim ; tarih okuyarak geçmişin deneyimlerinden yararlanmak, güçlü ve düzenli bir ordu ile dolu bir hazine olduğunu belirtmiştir.

Advertisement

Leave A Reply