İkdamcı Ahmet Cevdet Kimdir?

0
Advertisement

İkdamcı Ahmet Cevdet Kimdir? İkdamcı Ahmet Cevdet hayatı, biyografisi, hakkında bilgi.

AHMET CEVDET, İkdamcı ( 1862-1935)

Hayatının elli yıldan fazlasını çok sevdiği mesleğine vermiş büyük gazetecilerimizdendir. istanbul’un eski bir ailesine mensuptur. Babası tütün tüccarlarından Hacı Ahmet Efendidir. İstanbul’da Aksaray’da doğdu. Rüştiye tahsilinden sonra hususi olarak Arapça, Fransızca, Almanca ve Rumca öğrendi. Genç yaşta «Tercüman-ı Hakikat» gazetesine muharrir olarak girdi. Bir taraftan da Hukuk Mektebine devam ederek mezun oldu. Bir zaman sonra «Takvim-i Vekayi» gazetesine geçti. Bir ara değişik memuriyetlerde bulundu ise de Babıâliden pek uzak kalamadı. Sırasıyla « S a b a h », « S a a d e t», « T a r i k » gazetelerinde başyazarlık yaptıktan sonra «İkdam» ı kurdu. Meşrutiyet’ten sonra İttihat ve Terakki’ye muhalefet ettiğinden 31 Mart Vakası’ndan sonra Avrupaya kaçmak zorunda kaldı. Fakat oradan da yazılarına devam etti. Uzun müddet muhtelif şehirlerde Nis’te, İsviçre’de yaşadı.

Siyasi hava müsait olmadığı, zaman yazılarında patatesten, patlıcandan bahsederek gene halka kendini okutmasını bilen nadir yazarlardandır. Ayrıca makalelerinde ilk defa halk dili Türkçe kullananlardan biri de odur. 1935 te Ankara’da toplanan Matbuat Kongresinde kalp sektesinden öldü. İstanbul’da Eyüp’e gömüldü.


Leave A Reply