İkebana Nedir? İkenobo Nedir? İkebana Hakkında Bilgi, Tarihçesi

0
Advertisement

İkebana Nedir? İkenobo nedir? İkenobo okulu ne zaman ve nerede kurulmuştur, İkebananın özellikleri, tarihçesi hakkında bilgi.

İkebana

İkebana, geleneksel anlamıyla klasik Japon çiçek düzenleme sanatıdır. Sonraları Japon çiçek sanatının bütün üsluplarını kapsayan geniş bir anlam kazanmıştır.

6. yüzyılda, Buda’ya çiçek sunma törenini kurallara bağlayan Çinli Budacı misyonerler ikebana’yı Japonya’da tanıttı. Ülkedeki ilk çiçek düzenleme okulu olan İkenobo’yu da 7. yüzyılın başlarında Ono no İmoko kurdu. İkebana basit çizgisel düzenlemenin uyumuyla çiçeğin ve başka doğal malzemelerin ince güzelliğini değerlendirmeye dayanır; tarihsel dönemlere ve değişen sanat kuramlarına göre belli başlı birkaç okula ayrılır. İkenobo’nun dışındaki önemli okullar Ko (Koryu), Ohara ve Sogetsu’dur.

İkebana, Japon çiçek düzenleme sanatıdır. Ruhani bir ifade biçimi olarak 15. yüzyılda ortaya çıkmış ve o zamandan beri çiçek tasarımının son derece rafine ve stilize bir şekline dönüşmüştür.

İkebana, estetik açıdan hoş kompozisyonlar yaratmak için çiçekler, dallar, yapraklar ve saplar gibi doğal malzemelerin kullanımını vurgular. Genellikle simetrik bir şekilde düzenlenmiş çok sayıda çiçek içeren Batı çiçek düzenlemelerinin aksine, İkebana düzenlemeleri daha minimalisttir ve bir uyum ve huzur duygusu yaratmak için negatif alan ve dengeye dayanır.

Advertisement

İkebana’nın her biri kendine özgü tekniklere ve estetik ilkelere sahip birkaç farklı stili vardır. En popüler stillerden bazıları Sōgetsu, Ikenobo ve Ohara’dır ve her birinin kompozisyon ve malzeme kullanımına farklı bir yaklaşımı vardır.

İkebana basitçe bir vazoya çiçek yerleştirme meselesi değil, doğanın güzelliğini ve dengesini yansıtmayı amaçlayan karmaşık ve son derece sembolik bir sanat biçimidir. İkebana uygulayıcıları, bir düzenleme yaratma sürecinin meditatif ve derin bir ruhani deneyim olabileceğine ve bitmiş ürünün kendi içsel zihin ve ruh hallerinin bir yansıması olması gerektiğine inanırlar.

İkebana Japonya’da ve dünya çapında yaygın olarak uygulanmaktadır ve Japon kültürünün ve mirasının önemli bir parçası olmaya devam etmektedir. Aynı zamanda birçok kişi tarafından bir hobi veya yaratıcı ifade biçimi olarak keyifle uygulanmakta ve genellikle atölye çalışmalarında ve derslerde öğretilmektedir.

İkebana Örnekleri

İkenobo

İkenobo, Japonya’daki en eski çiçek düzenleme okuludur. Terim olarak zamanla klasik üsluptaki bütün Japon çiçek düzenlemelerini anlatmak için kullanılır olmuştur. Sözcük anlamı “rahibin havuz kenarındaki evi”dir.

İkenobo okulu 7. yüzyılın başlarında Çin’ de Japonya elçisi olarak bulunmuş Ono no İmoko tarafından kuruldu. İmoko Budacı bir rahip olunca, sonradan başkent (Kyoto) olarak gelişen yerde bulunan Rokkakudo adlı küçük bir tapınağa yerleşti. Tapınaktaki törensel uygulamalar arasında rikka üslubu çiçek düzenlemesinin kurallarını belirlemeye başladı. Dar ağızlı, uzunca bir vazo kullanılarak yapılan bu düşey düzenlemede üçlü dal yapısı yer, gök ve insanı simgeliyordu. Bu temel yapıdan daha sonra görece serbest şoka üslubu gelişti. İkenobo düzenlemeleri şin (kurallı), gyo (yarı-kurallı) ve so (kuralsız ya da serbest) olarak üçe ayrılır.

Advertisement


Leave A Reply