İki Kez Tahta Çıkan Padişahlar

0

Osmanlı İmparatorluğu tarihi boyunca iki kere tahta çıkmak durumunda kalmış olan osmanlı Padişahlarının tarihleri ile birlikte listesi aşağıda bulunmaktadır.


İki kere tahta çıkan ilk padişah İkinci Murat’tır. Sırasıyla İkinci Murat, Fatih Sultan Mehmed, İkinci Murat, Fatih Sultan Mehmed şeklinde ikişer kez tahta geçmişlerdir.
İşte iki kere tahta çıkan padişahların listesi:

Advertisement

6. Padişah:
II.Murad (Gazi ) 1421-1444
1445-1451 1404 03.02.1451 Edirne İnme ( Felç )/Aşırı içki

7 Padişah:
II.Mehmed
( Fatih Sultan )
1444-1445

8 Padişah:
II.Bayezıd (Veli) 1481-1512 1447 26.05.1512 Dimetoka Bedenin çöküşü/lntihar/Zehirlenme

11 Padişah:
II.Selim ( Sarı )
1566-1574 1524 15.12.1574 İstanbul Beyin kanaması/İçki

Advertisement

16 Padişah:
II.Osman
( Genç ) 1618-1622 1603 20.05.1622
İstanbul Boğma

20 Padişah:
II.Süleyman 1687-1691 1642 22.06.1691
Edirne İstiska: Bedende su birikintisi

21 Padişah:
II.Ahmed 1691-1695 1643 06.02.1695 Edirne İstiskâ, Düşkünlük/İnme

22 Padişah:
II.Mustafa 1695-1703 1664 29.12.1703 İstanbul İstiska yani bedende su birikintisi (hidropisie)

34 Padişah:
II. Abdülhamid 1876-1909 1842 10.02.1918 İstanbul Kalp yetersizliği

Advertisement


Leave A Reply