İki Yaşamlı Canlılar Hakkında Bilgi

0
Advertisement

İki yaşayışlılar (İki yaşamlı canlılar) hangileridir? İki yaşamlı canlıların özellikleri, yaşam şekilleri, hakkında bilgi.

iki-yasamli-canlilarİki yaşamlılar, (Lat. Amphibia) Omurgalıların 3. sınıfının 234 cins ve 1900 türünü kapsarlar. Kurbağalar, kuyruklular ve ayaksızlar olmak üzere 3 takıma ayrılırlar. Hem karada, hem suda yaşarlar. İlk sürüngenlerden önce sudan karaya geçmişlerdir. Sudan karaya geçiş bugün bile sürmektedir. Birkaçı dışında yumurtalarından balığa benzer kurtçuklar çıkar. Kurtçuklar çocukluk dönemlerini suda geçirir. Daha sonra aşamalı bir değişimle (metamorfoz) ciğerleriyle nefes alan bir kara hayvanı olurlar. Kurtçukların basit beyin, kafa yapıları, kan dolaşımları, bağırsakları ve bu basıncını algılayan deri duyumları vardır. Bacaklar daha sonra gelişir, kürek kuyruğu ve boynuzumsu ağız atılarak geniş bir ağız oluşur, kalp ile kan damarları yeniden biçimlenir. 4 çift solungaç damarlarından birincisi baş atardamar, ikincisi ana atardamar kökleri, dördüncüsü akciğer atardamarı haline gelir. Sonra ağız, bağırsak bezleri, sidik torbası, üreme organları ve kulaklar oluşur. Göz örtücü deriden ayrılıp, alt kirpikle birleşip bir zar geliştirir. Beyin, kara yaşamının yeni izlenim ve tehlikelerini algılayabilecek duruma gelir. Bu değişmeler birkaç hafta sürer. İkiyaşayışlılar bu değişimden sonra da suya bağımlı kalırlar. Çünkü üremek için suya dönmek zorundadırlar. Tüysüz, çıplak, mukoza bezi açısından yeterli ve solunumla su almaya yardımcı deri, bu işlevini yitirmemek için uzun süre susuz kalamaz. Ayrıca değişken ısılı hayvanlar olduklarından güneşe gereksinimler vardır. Bu nedenle Tropik Afrika, Güneydoğu Asya ve Güney Amerika’da yaşarlar. Ancak gerekli ısı ve nemi bulduklarında aşamalı olarak soğuk ve kuru bölgelerde de barınabilirler. Besinlerini gece arar, gündüzleri güneşlenirler. Çiftleşme dönemi dışında birbirleriyle ilişkileri yoktur. Tüm küçük hayvanları yerler.


Leave A Reply