İkinci Dünya Savaşının Nedenleri

0
Advertisement

İkinci Dünya Savaşı’nın nedenleri nelerdir? İkinci Dünya Savaşı’nı başlatan sebepler ve savaşın gelişmesi hakkında bilgi.

2-dunya-savasiİkinci Dünya Savaşının Nedenleri;

II. Dünya Savaşı öncesinde bir yandan barıştan yana olan milletlerin iş birliği içinde olmalarını isterken bir yandan da olası bir savaşa karşı Türkiye’nin güvenliği için hazırlıklar yaptıran Atatürk, çıkabilecek bir savaşta, Türkiye’nin savaşa girmeyip tarafsız kalması ve barış içinde yaşamaya çalışması gerektiğini belirtmiştir.

***Birinci Dünya Savaşı sonrasında imzalanan barış antlaşmaları ülkeler arasında kalıcı bir barış sağlayamadı. I. Dünya Savaşı’nda yenilen devletlerle ekonomik, siyasi, askeri ve hukuki alanlarda ağır şartlar içeren antlaşmalar imzalandı.

***Barışı korumak için kurulmuş olan Milletler Cemiyetinin galip devletlerin istekleri doğrultusunda hareket etmesi, yeni bir savaşı kaçınılmaz hâle getirdi.

***I. Dünya Savaşı’ndan sonra sınırların çizilmesinde milliyetçilik anlayışına dikkat edilmedi. Bu nedenle etnik çatışmalar ve sınır sorunları ortaya çıktı. ‘

Advertisement

***İtalya Birinci Dünya Savaşı’ndan galip çıkmasına rağmen amaçlarına ulaşamadı. İtilaf Devletleri tarafından ikinci sınıf bir devlet gibi davranılması italya’yı saldırgan bir devlet hâline getirdi. Yönetimi ele geçiren Mussolini‘nin İtalya’nın tüm Akdeniz’e sahip olmasını istemesi ve bunu tetikleyen hareketlerde bulunması II. Dünya Savaşı’nın nedenlerinden biri oldu.

***Almanya, 1919 yılında imzaladığı Versay Antlaşması ile büyük toprak kayıplarına uğramıştı. Ekonomik, siyasi ve askeri gücünü büyük ölçüde kaybeden Almanya bu antlaşmayı tanımadığını ilan etti. Kendisi gibi yayılmacı bir politika takip eden İtalya ve Japonya ile ittifak yaptı.

***Uzak Doğu’da imparatorluk kurmaya çalışan Japonya, Avrupa devletlerini Asya’dan çıkarmak istedi.

***Birinci Dünya Savaşı‘ndan sonra Avrupalı devletler arasında silahlanma ve üstünlük yarışı yeniden başladı.

Savaşın Gelişimi

***İtalya, Almanya ve Japonya aralarında anlaşarak “Üçlü Mihver” grubunu kurmuşlardır.

Advertisement

***Almanya’da iktidara gelen Nazi yönetimi, üstün Alman ırkı düşüncesini savunmuş, Versay Barış Antlaşması’nı tanımadığını ilan etmiş ve işgallere başlamıştır.

***Avusturya ve Çekoslovakya Alman işgaline uğramıştır.

***Mihver Grubu’na (Almanya, İtalya, Japonya) karşı, İngiltere ve Fransa “Müttefik Devletler” grubunu kurmuşlardır. Bu gruba daha sonra Rusya ve ABD’de katılmıştır.

***İngiltere ve Fransa, Polonya’ya güvence vermişler, Polonya da Almanya’ya savaş ilan etmiş, böylece II. Dünya Savaşı başlamıştır.

***Savaşın başlamasıyla Almanya işgal ettiği Polonya topraklarını Ruslarla paylaşmıştır.

***Almanların Rusya’ya saldırması üzerine, Rusya saldırmazlık paktını bırakıp Müttefik Grubu’na geçmiştir.

***Japonların ABD’nin Pearl Harbour üssüne saldırması üzerine ABD de Müttefik Grubu’nda savaşa katılmıştır.


Leave A Reply