İkizler Hakkında Bilgi

0

İkizler ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı ve ikizler hakkında kısa ansiklopedik bilgiler içeren sayfamız.

ikizBir doğumda dünyaya gelen iki kardeşe «ikiz» denir. Gene bir doğumda ikiden çok çocuk dünyaya gelirse bunlar da «üçüz», «dördüz», «beşiz», «altız»… diye anılır. Bir doğumda altı çocuğun dünyaya gelmesi pek seyrek rastlanan olaylardandır. Bir doğumda iki çocuk dünyaya getiren annelere çok rastlanır. Aşağı yukarı her 80 doğumda 1 ikiz doğum olur.

Advertisement

İkizlik tıpta ikiye ayrılır: 1) Tek yumurtadan doğan ikizler; 2) Çift yumurtadan doğan ikizler.

Tek yumurtadan doğan ikizler birbirlerine çok benzerler. Yalnız, yaşama ihtimalleri daha azdır. İki ayrı yumurtadan doğan ikizler, birbirlerine pek benzemezlerse de yaşama ihtimalleri daha çoktur.

İkizlerin çoğu erken doğar, hastalıklıdır. Süt çocuğu yaşlarında ölüm nispeti aşağı yukarı yüzde ellidir. Doğumda ölen ikizler de çoktur. Bazı hallerde ise ikizlerin biri normal, sıhhatli doğar, ötekisi daha çok bakım ister.

İkizler çoğunlukla aynı cinsten olurlar; biri kız, biri oğlan ikiz kardeşlere az rastlanır.

Advertisement

Tıptaki ilerlemeler neticesinde ise ikiz doğumlarının normal doğumlardan hemen hemen hiç farkı kalmamıştır. Özellikle tüp bebek yöntemi ile çocuk sahibi olmak isteyen kişiler de daha da bir sıklıkla gözlemlenen ikiz bebek sahibi olma oranını yükseltmiştir. Günümüzde ikiz bebeklere hamile kalmak artık korkulacak bir durum olmaktan çıkmıştır. Her iki bebekte gayet sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam edebilmektedir.

Yapışık Kardeşler

Pek seyrek raslanan ikizlik olaylarından biri de yapışık ikizlerdir. Başlarından, ya da başka bir yerlerinden yapışık olarak doğan bu ikizler sonradan ameliyatla birbirlerinden ayrılabiIirlerse de bu gibi hallerde ikizlerin yaşama ihtimali pek azdır. Yapışık ikizlere, başları yapışık olarak doğmuş oian Siyamlı İkizler’den ötürü tıpta «Siyam İkizi» denilir.

İkiz doğum yapmanın irsî olduğu sanılıyor. İkizlerin akrabaları arasında ikiz doğum yapanlara daha çok rastlanır. İki yumurtadan doğan ikizlerin daha çok kalıtım (irsiyet) kanunlarına bağlı olduğu ileri sürülüyor.

İkizlerin yüzlerinin, huylarının benzemesi ile ilgili pek çok inceleme yapılmıştır. İkizlerin aynı anda acı duydukları, aynı anda güldükleri söylenir. Hattâ birbirlerinden uzak yerlerde yaşıyan ikizlerin aynı anlarda aynı şeyleri duydukları ileri sürülür.

Advertisement


Yorum yapılmamış

Leave A Reply