İklimin Üretim Tüketim ve Dağıtıma Etkisi

0

Üretim, tüketim ve dağıtıma iklimin etkisi nasıldır? İklimin etkisi hakkında bilgi.

İklimin Üretim Tüketim ve Dağıtıma Etkisi

Advertisement

Yıllık yağış miktarı ve yağış rejimi tarım ürünleri üzerinde etkilidir. Yağış miktarı yüksek olan ve her mevsimi yağışlı geçen yerlerde yetiştirilen ürünlerle yağış miktarı az olan kurak ve yarı kurak bölgelerde yetiştirilen ürünler farklıdır. Sıcaklığın belli bir derecenin altına düşmesi bitkinin hayatını tehlikeye sokar. Sıcaklık ortalaması bölgelerde farklı olduğu için her ürünün olgunlaşma zamanı farklı olur. İklim koşullarında meydana gelen değişimler, sel, kuraklık ve don gibi iklime bağlı doğal afetler bitkilere zarar verir. İklim koşulları en büyük etkiyi tarım ürünleri üzerinde yapar. İklim çeşitliliği fazla olan yerlerde tarımsal ürün çeşitliliği de fazla olur. Kıyı bölgeleri ılık ve bol yağışlı olduğu için toprağı işlemek daha kolaydır. Buralarda bitki yetişme süresi uzundur.

Bu yüzden kıyılarda yetişen ürün çeşidi ve miktarı fazla, ekonomik değeri yüksektir. İç kesimlerde kışların sert ve uzun olması ürün çeşidi ve miktarını azaltır. Kıyılarda sıcaklık ve nem koşullarının elverişli olmasından dolayı sanayi bitkilerinin ekim alanları fazladır.

Yüksek ve eğimli arazilerde kışın aşırı kar yağışları, don, buzlanma, çığ düşmesi, sis olayları ulaşım sistemlerini olumsuz etkiler.

İklim nüfus ve yerleşmeyi de etkiler. Yüksek ve soğuk yerler tenha alanlardır. Kutuplar ve kutuplara yakın olan yerlerde toprak örtüsü buzlarla kaplı olduğu için bu yerlerde nüfuslanma yok denecek kadar azdır. Yıllık ortalama sıcaklığı çok yüksek ve her mevsimi bol yağışlı olan ekvatoral bölge seyrek nüfuslu yerlerdendir. Sık ormanlar tarım ve yerleşme alanlarını sınırlandırmaktadır.

Advertisement

İklim bitki örtülerine de etki eder. Nemli bölgelerde ormanların fazla olduğu görülür. Kurak arazilerde ise daha çok otsu bitkiler doğal bitki örtüsü olarak ortaya çıkar. Sıcak ve nemli bölgelerde geniş yapraklı bitkiler bulunurken soğuk ve nemli bölgelerde iğne yapraklı ağaçlar yaygın olarak bulunmaktadır. Bitki örtüsü doğal hayat açısından önemlidir. Dağ çayırları büyükbaş, bozkırlar küçükbaş hayvan yetiştiriciliği açısından önemlidir.

Sanayide kullanılan hammaddeler çabuk bozuluyorsa sanayi tesisleri bu yerlere yakın olarak kurulmak zorundadır. Salça fabrikasının domatesin bol yetiştiği yerlerin yakınına kurulması bu duruma örnek verilebilir.


Leave A Reply