İlahi Kitaplar Nelerdir? Kutsal Kitapların Maddeler Halinde Özellikleri

0
Advertisement

İlahi, kutsal kitaplar hangileridir? Suhuf nedir? İlahi kitapların özellikleri, gönderildiği peygamberler hakkında bilgi.

İlahi Kitaplar

Yüce Allah’ın peygamberlerine vahyettiği kitaplara, İlahi kitaplar denir. İlahi kitaplar suhuf ve büyük kitaplar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bu kitaplarda; doğru, faydalı, iyi ve hoş olan davranışların neler olduğu yazılıdır. İlahi kitaplarda ilahi emirler, yasaklar ve öğütler bildirilmiştir. Helal olan davranışlar ve haram olan yasaklar ayrıca kişinin topluma, ailesine ve kendine karşı sorumlulukları bu kitapların içeriğini oluşturmaktadır.

Her peygamber Yüce Allah’tan vahiy almıştır. Bu vahiyler “suhuf (sayfalar)” veya bir kitap şeklinde gönderilmiştir. ilahi kitaplar dört tanedir.

Bunlar şu şekilde sınıflandırılır:

İLAHİ KİTAPLAR GÖNDERİLDİĞİ PEYGAMBER
1. Tevrat Hz. Musa (a.s)
2. Zebur Hz. Davut (a.s)
3. İncil Hz. İsa’ya (a.s)
4. Kur’an-ı Kerim Hz. Muhammed (s.a.v)
SUHUFUN VERİLDİĞİ PEYGAMBER GÖNDERİLEN SUHUF SAYISI
Hz. Âdem (a.s) 10
Hz. Şit (a.s) 50
Hz. İdris (a.s) 30
Hz. İbrahim (a.s) 10

Yüce Allah’ın gönderdiği, yukarıda verilen bütün ilahi kitaplar özü yönüyle birbirlerinin aynısıdır.

Advertisement

Tevrat

tevrat

Kaynak : pixabay.com

 • ∗Hz. Musa’ya (a.s) verilmiştir.
 • ∗İbranice indirilmiştir.
 • ∗ Yahudilerin (İsrailoğullarının) kutsal kitabıdır.
 • ∗ Eski Ahit olarak da adlandırılır.
 • ∗Günümüz dillerine tercüme edilmiştir.
 • ∗ Hz. Musa’nın (a.s) hayatı, İsrailoğullarının yaşadığı olaylar ve geçmiş peygamberlerle ilgili bilgiler ve öğütler içermektedir.

Zebur

zebur

Kaynak : pixabay.com

 • ∗ Hz. Davut’a (a.s) verilmiştir.
 • ∗ Dili İbranicedir.
 • ∗ Tevrat’tan sonra gönderilmiştir.
 • ∗ Yahudiler ve Hristiyanlar tarafından dini törenlerde okunmaktadır.

İncil

incil

Kaynak : pixabay.com

 • ∗ Hz. İsa’ya (a.s) verilmiştir.
 • ∗ Hristiyanların kutsal kitabıdır.
 • ∗ Genel kabul gören İndiler dört tanedir. Bunlar: “Matta, Markos, Luka ve Yuhanna” dır.
 • ∗ Hz. İsa’nın (a.s) vefatından sonra yazıya geçirilmiştir.
 • ∗ Hz. İsa’nın (a.s) doğumu, yaşamı, sevgi, dürüstlük gibi öğütler içerisinde yer almaktadır.

Kur’an-ı Kerim

Kuran-ı Kerim

Kaynak: pixabay.com

 • ∗ Hz. Muhammed’e (s.a.v.) verilen kitaptır.
 • ∗ Müslümanların kutsal kitabıdır.
 • ∗ İlahî kitapların sonuncusudur.
 • ∗ Arapça olarak indirilmiştir.
 • ∗ Kur’an-ı Kerim’in bilinmesi gereken özellikleri:
 • ∗ 610 yılının ramazan ayında indirilmeye başlanmıştır.
 • ∗ 13 yıl Mekke’de, 10 yıl Medine’de olmak üzere 23 senede tamamlanmıştır.
 • ∗ Mekke’de inen ayetler inanç ve ahlak kurallarından bahsetmektedir.
 • ∗ Medine’de inen ayetler ibadet ve insanlar arasındaki ilişkilerden bahsetmektedir.
 • ∗ Bütün dünya dillerine çevrilmiştir.
 • ∗ Kur’an’da inanç, ibadet, ahlak ilkeleri ve kıssalar (peygamberlerin yaşam öyküleri) yer almaktadır.
 • ∗ İnsan, evren ve ahiret hakkında bilgiler verir.
 • ∗ Kur’an, Yüce Allah tarafından korunmuş ve günümüze kadar hiçbir değişikliğe uğramadan ulaşmıştır.
 • ∗ Vahiy kâtipleri, Kur’an-ı Kerim’i Hz. Peygambere indirildiğinde yazıya geçirmiştir.
 • ∗ Hz. Ebu Bekir (r.a) Döneminde tek nüsha (Mushaf) hâline getirilmiştir.
 • ∗ Hz. Osman (r.a) Döneminde çoğaltılmıştır ve Müslümanların yaşadıkları bölgelere gönderilmiştir.
 • ∗ Peygamberimizin en büyük mucizesidir.
 • ∗ Bir benzeri bulunmamaktadır.


Leave A Reply