İle Bağlacı İle İlgili Cümleler

0

İle bağlacı cümleye nasıl bir anlam katar? İle bağlacının kullanılması, yazımı, örnek cümleler. İle Bağlacı İle İlgili Cümleler

İle Bağlacı İle İlgili Cümleler

ile

Advertisement

Görevdeş sözcükleri birbirine bağlayan bu bağlaç aynı zamanda ilgeç olarak da kullanılır. Bu kullanılışında, sözcükler arasında anlam ilgisi kurar; bağlama görevi yoktur.

ile, bağlaç görevinde olduğu zaman, ve bağlacıyla aşağı yukarı aynı görevi yapar: çiçekle yaprak (çiçek ve yaprak), öğretmenle öğrenci (öğretmen ve öğrenci) ateşle barut (ateş ve barut), güneşle ay (güneş ve ay) gibi.

Burada belirtilmesi gereken bir yön, ile’nin söyleyişte ve yazımda gösterdiği özelliklerdir. Yukarıda verdiğimiz örneklerde olduğu gibi aşağıdaki alıntılarda da görüleceği üzere, ile, ünsüzle biten sözcüklere eklendiğinde, i ünlüsünü yitirmektedir:

  • “Gezginle hastabakıcıyı birleştirirseniz, kişinin alınyazısı çıkar ortaya.”
  • “Birdenbire, önümde bir adamla bir kadın gördüm.”

Ancak, ile’yi ayrı olarak yazan yazarlarımıza da rastlanmaktadır:

Advertisement
  • “……üzeri beyaz işlemeli örtülerle kaplı tahta bir masanın üstünde ucuzundan bir ayna ile krepon kâğıdından yapma güller.”
  • “Veli ile öbür bahçe sahipleri büsbütün susuz kaldılar.”
  • “Öyle ile ikindinin arasıydı.”

ile, ünlüyle biten sözcüklere eklendiğinde, i ünlüsü, kaynaşma sonucunda ıj’ ye dönüşmektedir: iğneyle iplik, arabayla at, darıyla arpa gibi.


Leave A Reply