İletişim Nedir? Sözlük Anlamı, İletişim Eş Anlamlısı Bileşik Kelimeler

0

İletişim ne anlama gelir? İletişim kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, eş anlamlısı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

iletişim

“İletişim”

Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon

Tüm iletişim, okuma, konuşma, gözlemleme ve yazma gibi becerileri içerir. En önemli iletişim becerilerinden biri dinlemedir. İletişim kurduğumuzda bir mesaj gönderiyor veya alıyoruz. İletişimin gerçekleşmesi için üç şey mevcut olmalıdır:

  1. Bir mesaj gönderilir
  2. Bir mesaj alındı.
  3. Bir mesaj anlaşıldı.

İletişim Kelimesinin Eş Anlamlısı

bildirişim, haberleşme, komünikasyon

“İletişim 2. anlam”
Telefon, telgraf, televizyon, radyo vb. araçlardan yararlanarak yürütülen bilgi alışverişi, bildirişim, haberleşme, muhabere, komünikasyon
“Basın mensupları bağlı oldukları yayın kuruluşları ile iletişim hâlindeydiler.” – N. Eray

“İletişim kurmak”
bilgi, haber vb. alışverişi yapmak
“Falih Rıfkı Atay da düşünen ve iyi iletişim kuran bir insandı.” – R. Erduran

“İletişim ağı “
İletişim araçlarının birbirleriyle ortak bağlantı kurma veya iş birliği sağlama durumu veya düzeni

“İletişim araçları “
Toplumda sözlü veya yazılı haber alma imkânını sağlayan teknik araçlar, yayın organı, medya

“İletişim merkezi “
Bildirişim ve haberleri toplama ve değerlendirme bürosu

“İletişim ortamı “
Bildirişim, haberleşme veya komünikasyon imkânlarının sağlandığı ortam, medya

“İletişim uzmanı “
Kurum ve kuruluşlarda yönetimle ilgili işlemlerin ve kararların iletişim kanallarıyla kamuoyuna bildirilmesini sağlayan ve geri bildirimlerini değerlendiren kimse, iletişimci

“Uz iletişim “
Telekomünikasyon

“Kitle iletişimi “
Dağınık insan topluluklarının örgütlenmiş bir kaynaktan iletilen haberlere veya uyarılara aynı anda maruz kalması, birtakım kaynaklardan elde edilen bilgi ve haberlerin değişik araçlarla geniş halk topluluklarına yaygın olarak duyurulması, kitle haberleşmesi

Kitle iletişim araçları, radyo, televizyon, internet veya birçok insana ulaşan diğer şeyler gibi medyadır. En çok televizyon kullanılır. Dünyanın dört bir yanından haberleri görebilir ve duyabiliriz. Radyo ayrıca müzik ve haberleri de beraberinde getiriyor. Kitaplar daha eski ve daha ayrıntılı materyal sağlar. İnternet de önemlidir. Tüm haberleri ve bilgileri arayabiliriz. Wikipedia gibi web siteleri birçok şey hakkında bilgi verir. Kütüphaneler de önemlidir. Kütüphanelerde kitap okuyabilir ve müzik dinleyebiliriz.

İletişim Cümle İçinde Kullanımı

İletişim İle İlgili Deyimler ve Anlamları

İletişim İle İlgili Atasözleri ve Anlamları


Leave A Reply