İletişim Sürecinin Öğeleri

0

İletişim nedir? İletişim süreçleri ve sürecin öğeleri nelerdir? İletişim süreçleri hakkında bilgi.

İletişim Nedir?

İletişim, bireyler, gruplar ve toplumlar arasında söz, yazı, görüntü ile el – kol hareketleri ve benzeri simgeler aracılığı ile duygu ve düşüncelerin karşılıklı olarak iletilmesini sağlayan bir etkileşim sürecidir. İki sistem arasındaki bilgi alış verişidir.

Advertisement

İletişim Sürecinin Öğeleri

Kaynak (Gönderici): iletişimi başlatan kişidir. Mesaj içeriğini sözlü veya sözsüz olarak kodlayıp hedefe gönderen birimdir.

Hedef (Alıcı): Vericinin kodladığı bilgiyi çözen ve değerlendiren kişidir. Dinleyici konumundadır. Vericinin mesajlarındaki sözcüklerin alıcı tarafından iyi algılanabilmesi vericinin sözcüklere giydirdiği anlamlarla doğru orantılıdır.

Mesaj (İleti): Bir bilginin kodlanarak sözlü ya da sözsüz bir anlatımda alıcıya ulaştırılmasını sağlayan sembollerdir.

Advertisement

Geri Bildirim: Alıcı ve gönderici arasındaki geriye bilgi akışıdır. Bu sayede, gönderici mesajının anlaşılıp anlaşılamadığını öğrenir. Hedefin (alıcının) mesajı alıp değerlendirdikten sonra geri iletmesidir. Bir kişinin diğerinin davranışının etkileriyle ilgili mesaj göndermesidir.

Kanal: Mesajın göndericiden alıcıya iletildiği yoldur. Yüz yüze iletişimde sesimiz ve bedenimiz kanaldır.


Leave A Reply