İletken Nedir? – Sözlük Anlamı

0

İletken ne anlama gelir? İletken kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

İletken Nedir? – Sözlük Anlamı

Advertisement

İletken Nedir? – Sözlük Anlamı

1. Akım, ısı, ses vb.ni geçiren (madde), nâkil, yalıtkan karşıtı
2. Elektrik akımı, ısı, gaz vb.ni bir yerden başka bir yere aktaran (madde, şey)
Cisimler iletken veya yalıtkan olmak üzere ikiye ayrılırlar. İletkenlik, yalıtkanlık çeşitli şekillerde olabilir. Isı için iletken ve yalıtkan cisimler; elektrik bakımından iletken ve yalıtkan cisimler; ışık bakımından iletken ve yalıtkan cisimler vardır. Isı, ışık, elektrikten birini geçiren cisimlere iletken, geçirmeyenlere de yalıtkan adı verilir.

Yalnız ışık için iletken olan bir cisim ısı için, elektrik için iletken olmayabilir. Cam böyle bir cisimdir. Böylece, iletken ve yalıtkan cisimler yerine göre çeşitli işlerde kullanılır. Mesela, elektrik iletmek için iletkenler, elektriğin insanlara zarar vermemesi için de yalıtkanlar kullanılır.

Bitkilerde hücrelere besin maddelerini ileten borucuklar
Elektrik akımını tam iletmeyen (metal dışı madde)

Leave A Reply