İlgi Nedir? – Sözlük Anlamı

0
Advertisement

İlgi ne anlama gelir? İlgi kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk, aidiyet
2. Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik
3. Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi
4. Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma
“Sesimi duyan Ayça da geliyor yanıma, kardeşinin tersine ilgiyle sokuluyor bana.” – A. Ümit
çevresinde ilgiyi, dikkati ve merakı üzerine toplamak, alaka çekmek, alaka toplamak veya alaka uyandırmak
“Öyle bir renk olmalı ki hemen karşıdan hem ilgi uyandırmalı hem de insan etkilenmeli.” – M. İzgü
ilgisini esirgememek, belli etmek
“Eski gardiyan boş gözlerle bakıyor, en küçük bir ilgi göstermiyordu.” – O. Kemal
ilgisini, dikkatini ve merakını üzerinde toplamak, alaka duymak
“İki üç ders içinde ilgisini çeken bir öğrenci olmuştum.” – Y. Z. Ortaç
bir işe, bir olaya, bir kimseye önem vermek, yakınlık duymak
“Yeni istidatlara her zaman ilgi duyan bir büyük sanatçı idi.” – C. Uçuk
1. ilgisini yoğunlaştırmak, belli etmek
2. ilgi görmek
bir kimse veya şeyle bütün bağlarını koparmak, ilişkisi kalmamak, alakayı kesmek
“Çocuğu babasına bırakıp kendisi erkekle ilgisini keser ve familyasının yanına döner.” – F. R. Atay
ilgi çekmek
çevrenin yoğun dikkatini üzerinde toplamak
“Bizim avlu bir anda bütün ülkenin ilgi odağı oldu.” – M. İzgü
Bir kişi veya kuruluşun ilgilendiği konular
“Yurt dışına başlayan büyük göç, beni hep heyecanlandırmış hep ilgi alanım içinde kalmıştır.” – N. Meriç
İlgiyi, dikkati üzerinde toplayan
Bağlantı kavramı veren -ki eki, aidiyet eki
“Evdeki, odadaki, onunki, dünkü, o günkü.”

Leave A Reply