İlim İle İlgili Hadisler

0

İslam dininde Hz. Muhammed’in söylediği rivayet edilen İlim ile ilgili sözler, hadisler nelerdir? İlim hakkında hadisler.

“Kim ilim tahsili için bir yola girerse,Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Allah’ınevlerinden bir evde, Kitâbullah’ı okuyan ve kendi aralarında onu araştırıp öğrenen bir topluluk üzerine sekinet iner, onları ilahî rahmet bürür, etrafını melekler sarar ve Allah huzurunda bulunanlara onlardan söz eder.”
“Kim Allah’tan başka bir gaye için ilim öğrenir veya onunla Allah’tan başka bir hedef güderse, cehennemdeki yerine hazırlansın!”
“Sadakanın en faziletlisi, Müslüman kişinin ilim öğrenip de onu Müslüman kardeşine öğretmesidir.”
“Allah kullarından ilmi birden söküp almaz. Lakin âlimleri kabzetmek suretiyle ilmi alır. Nihayet hiçbir âlim bırakmadığı zaman, insanlar cahil başlar, başkanlar edinirler. Onlara sualler sorulur da bilgisizce fetvâ (cevap)
verirler. Böylece hem saparlar hem saptırırlar!”
“Allah, kimin hakkında hayır dilerse o kimseye dinde derin bir anlayış verir.”
“Allah’tan faydalı ilim isteyin, fayda vermeyecek bilgiden Allah’a sığının!”
“İnsan öldüğü zaman amel defteri kapanır. Üç amel bundan müstesnadır: Sadakayıcariye (kesintisiz sadaka), yararlanılan ilim (bilgi-hikmet) ve dua eden hayırlı evlat.”
“Kime bir ilim sorulur da onu gizlerse, kıyamet günü ağzına ateşten bir gem vurulur.”
“Sizin en hayırlınız, Kur’an’ı öğrenen ve onu öğretendir.”

Advertisement

Leave A Reply