İlk İle İlgili Cümleler

0

İlk ile ilgili cümleler. İlk kelimesi içeren “İlk” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

İlk İle İlgili Cümleler

 1. *** Bahreyn’le İngiltere arasındaki ilk anlaşma 1820’de imzalanmıştır.
 2. *** Püskürmenin ilk yılında yanardağın konisi tabandan 450 m yükseldi ve Paricutı’n köyünü örttü.
 3. *** 1990’da ilk serbest genel seçimler yapıldı.
 4. *** 1959’da, Newport’taki müzik şenliğinde başarı kazandı; 1960’ta ilk plağını doldurdu.
 5. *** Hindistan’da, eğitimin ilk yıllarında anadilin kullanılmasını özendiren bir yöntem izlenmektedir.
 6. *** Osmanlı Devleti’nin azınlıklar konusunda taraf olduğu ilk uluslararası bağıt, 1606 Zitvatorok Antlaşması idi.
 7. *** 1971’de katıldığı Ankara Sanat Tiyatrosu’nda (AST) ilk dönemlerde oyuncu olarak çalıştı.
 8. *** Orta Avrupa’da ilk kez Baden kültüründe içi dolu araba tekerleği yapıldığı, dört tekerlekli arabaların kullanıldığı saptanmıştır.
 9. *** Friedrich Schiller’in ünlü Die Rauber (Haydutlar) adlı oyunu dünyada ilk kez burada sahnelenmiştir.
 10. *** Türk halkı ihtilalle ilk defa tanışmış oldu.
 11. *** 1969’da ise ABD Sovyetlerin başarılarına karşılık Ay’a ilk insanlı aracı APOLLO 11’i gönderdiler.
 12. *** “Paranın milliyeti yoktur” ilkesinden kalkan Türkiye, Karadeniz Ekonomik İşbirliği’nin de yardımıyla bu bağımsız devletler arasında ekonomik bir pazar karşılıklı bağımlılık oluşmasını umdu.
 13. *** Ani’de hüküm süren Bagratlılar, halifenin ilk kez 922’de II. Aşot’a (Demir) verdiği şehinşah (krallar kralı) unvanıyla anılırlardı.
 14. *** Bagritski ilk şiirlerinde Akmeistleri taklit etti ama çok geçmeden kendine özgü bir üsluba kavuştu.
 15. *** Akad kralı Şarrukin’in (Sargon) İÖ 3. binyıl ortalannda kurduğu ilk başkent Agade’nin, modern Bağdat kenti çevresinde yer aldığı sanılır.
 16. *** Önce Partların, ardından Sasanilerin başkenti olan Ktesiphon (Medain), ilk kez İS 3. yüzyılda Seleukeia’nın karşısında, Dicle’nin öbür yakasında kuruldu.
 17. *** Paraguay’ın elektrik enerjisi ihracatında dünyada ilk sıraya yükselmesi beklenmektedir.
 18. *** Bugün eyalet sınırları içinde yer alan bölgeye ilk olarak Cizvit misyonerler ile Sâo Paulo’dan İspanyol kâşifler geldiler.
 19. *** Graciosa Dağında 1.888 m yüksekliğe ulaşan Serra do Mar, kıyı bölgesiyle batıda art arda sıralanan ve giderek alçalan üç platodan ilki arasındaki su bölümü çizgisini oluşturur.
 20. *** Yapay olarak hızlandırılmış parçacıklarla ilk başarılı deneyi İngiliz fizikçiler J.D.Cockcroft ve E.T.S.Walton 1932’de gerçekleştirdiler.
 21. *** Amerika’ya yerleşen ilk göçmenler işlevsel amaçlarla, genellikle geometrik desenli parçalı bohça yorganlar diktiler.

Advertisement

Leave A Reply