İlk Yardım Neden Önemlidir? İlk Yardımın Amacı ve Faydaları

0
Advertisement

İlk yardım neden önemlidir? İlk yardımın amacı, önemi, ilk yardım gerektiren durumlar ve ilk yardım yapmanın faydaları ile ilgili yazı.

İlk Yardım Sloganları

İLK YARDIMIN ÖNEMİ

İnsan, hayatı boyunca ilk yardımı gerektiren durumlarla karşılaşabilir. Savaşta henüz ateş hattında yaralıyı kendisinin ya da arkadaşının yaptığı ilk yardımla hayatta tutmak ve savaşan insan gü cünü yüksek düzeyde bulundurmak olanak içindedir.

Barış evresinde ilk yardımı gerektiren değişik yaralanmalar olmaktadır. Bunların başında % 30 oranıyla trafik kazaları gelmektedir. Tarım alanındaki kazalar ve özellikle fosforlu tarım ilaçlarından ileri gelen zehirlenmeler % 20 ile ikinci sırayı almaktadır. Ev kazaları da aynı oranda görülmektedir. Spor kazaları % 10 oranındadır. İntiharlar çeşitli memleketlere göre değişik oranlarda olmaktadır.İlk Yardım İle İlgili Sloganlar

Trafik kazalarında ölen ve yaralananların sayısı da oldukça yüksektir.

Doğal afetler arasında özellikle deprem, sel, toprak kayması, çığ altında kalma, tayfun, volkan patlaması, şiddetli hava kirlilikleri, ani ısı yükselmeleri, ileri derecede kuraklık ve açlık gibi nedenlerle de kitle halinde yaralanmalar ve ölümler olmaktadır.

İlk yardım zamanında yapılmalıdır. Kazalarda ilk 5 dakika için de yaralıların 2/3 ü, kazadan sonra ilk yarım saat içinde yaralıların % 54’ü ölmektedir. Buna göre kazalardan sonraki ilk yarım saat, yaralının etkin bir biçimde ilk yardımın yapılarak hayatının kurtarılması yönünden en değerli olan süredir. Savaşta olduğu kadar barışta da ilk yarım saat içinde hasta ya da yaralı acil yardım merkezine taşınmalıdır.

Advertisement

Kazalar ve birdenbire hastalanmalar umulmadık anda ve yerde olduğuna göre zamanında ve yerinde yapılan basit ve etkili bir ilk yardımla hasta ve yaralının hayatını kurtarmak, sakat kalmasını önlemek ya da sakatlık derecesini azaltmak olanak içindedir. Bu bakımdan yalnız doktor, hemşire ve sağlık memuru gibi sağlık personeli tarafından değil. Aynı zamanda herkes tarafından, bulunduğu yere, elindeki olanaklara göre zarar vermeden ilk yardımın uygulanması gerekmektedir.İlk Yardım Sloganları

İlkyardım Eğitimi

Bu görüşün ışığı altında her toplum ve örgütte sağlık personelinin yanı sıra polis, öğretmen, öğrenciler, din adamları, askerler iş yerlerinde işçiler ve halk için ilk yardım kurslarının düzenlenmesi, ilk yardımla ilgili filmlerin işyerlerinde, sinemalarda ve televizyonda gösterilmesi, radyo konuşmalarının yapılması ve bunların tekrarlanması şüphesiz ki çok yararlı olacaktır. Bütün bunlarla ve yapılacak olan sivil savunma kursları ile barış ve savaş sırasında olabilecek her türlü felâketlere karşı önceden örgütlenilmiş ve gerekli önlemler de alınmış olacaktır.

Hastalık ve yaralanmaların değişik şekil, derece ve nedeni yönünden ilk yardımda da bazı ayrıcalıklar olacaktır. Buna karşın hepsine uygulanacak bazı ortak kurallar da vardır. Günümüzün koşullarında teknik alanda modern gelişmeler iş, spor ve özellikle trafik kazalarının artması, savaşların cephe savaşlarından çok tüm memleket düzeyinde ve çok kısa zamanda olması. Etkin yaralayıcı ve zarar verici gücü fazla olan silahların kullanılmasının bir sonucu olarak kişinin gerek kendisine ve gerekse toplumuna faydalı olabilmesi bakımından ilk yardımın önemi büyüktür ve herkes tarafından öncelikle bilinmesi gerekmektedir.


Yorum yapılmamış

Leave A Reply