İlke Nedir? Sözlük Anlamı

1
Advertisement

İlke ne anlama gelir? İlke kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Temel düşünce, temel inanç, umde, prensip
“İlkelerine sıkı sıkıya bağlı, bilinçli ve ödün vermez bir insandı.” – H. Taner
2. Temel bilgi
“Kimyanın ilkeleri.”
3. Öge, unsur
“Atomlar cisimlerin ilkeleridir.”
4. Davranış kuralı
“Bence ahlakın bir ilkesi, bir kökü vardır. Sana yapılmasını istemediğini sen de başkasına yapma.” – N. Ataç
5. Her türlü tartışmanın dışında sayılan öncül, mebde, umde, prensip
Tür, cins vb. evrensel bir konu üzerinde ileri sürülen olumlu, olumsuz bir yargının, o tür veya cinsin bütün bireyleri için doğru olması ilkesi
İki çelişik önermenin hem doğru hem yanlış olamayacağı ilkesi
Her şeyin bir sebebi vardır ve aynı şartlar altında, aynı nedenler, aynı etkileri doğurur biçiminde özetlenebilen ilke
Her yerde sürekli bir gidiş olduğunu, doğada sıçramanın olmadığını, her şeyin bir bütün içinde örüldüğünü söyleyen temel ilke
Çelişik önermeleri özünde bulundurmayan ve yasaklayan kuram
Bir kuvvet etki etmediği hâlde cismin durması veya düzgün doğrusal bir hareket yapması ilkesi


1 Yorum

Leave A Reply