İlkel Benlik Nedir? Hakkında Bilgi

0

İlkel benlik nedir? İlkel benliğin özellikleri nelerdir, Sigmund Freud’un ilkel benlik görüşleri, hakkında bilgi.

Advertisement

İlkel Benlik

İlkel benlik, id olarak da bilinir, Freud‘un psikanaliz kuramında, benlik ve üstbenlikle birlikte insan kişiliğini oluşturan üç öğeden biridir. Bu üçü arasında en önce gelişenidir. Başta cinsel ve saldırgan dürtüler olmak üzere tüm ilkel içgüdüleri, ayrıca kalıtımla aktarılan ve doğuştan gelen ruhsal öğeleri kapsar. Dış dünyadan ve zamandan kopuk, bağlantısız bir yapıdır; herhangi bir örgütlenmeden yoksundur, mantık ya da us tanımaz ve çatışma halindeki dürtüleri bir arada barındırır. Tümüyle haz-elem ilkesine göre işlev görür; dürtüler, ya anında doyurulmanın yollarını arar ya da doyum sağlamak için kendi aralarında birleşip uzlaşır. Psikanaliz kuramına göre bilinçli zihinsel yaşamın sürdürülmesi ve gelişmesi için gerekli enerjiyi sağlayan ilkel benlik, yetişkinlerde tümüyle bilinçdışı, çocukta görece bilinçlidir. Kişi uyanık durumdayken, dil sürçmelerinde, şakalarda, sanatta ve bir ölçüde bilinçsiz sayılabilecek başka ifade biçimlerinde, ilkel benlik kendini ele verir. Freud‘a göre ilkel benliğin içeriği, rüyaların ve nevrotik belirtilerin çözümlenmesiyle açığa çıkartılır.

Günümüzde birçok psikanalist ilkel benlik kavramının aşırı ölçüde basite indirgenmiş olduğu konusunda birleşmektedir. Günümüzde, insan davranışını belirleyen temel etkenin bilinçdışı dürtüler olduğu görüşü pek kabul görmemekle birlikte, ilkel benlik kavramının, kişiliğin us ve toplum dışı öğelerini açıkladığı düşünülür.


Leave A Reply