İlkel İle İlgili Cümleler, İlkel Gerçek ve Mecaz Anlamı ile

0

İlkel ile ilgili cümleler. İlkel kelimesi içeren “İlkel” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

İlkel Sanat

İlkel Sanat

İlkel Kelimesiyle Gerçek, Mecaz ve Yan Anlamların Kullanıldığı Cümleler
 • İlkel toplumlardaki bazı uygulamaların insanlık dışı olduğunu düşünüyorum.
 • İlkel topluluk düzeni evresinde yazı bulunmadığı için değişik türde kalıntılar bulunarak tarihleri inceleniyor.
 • Yeryüzündeki bütün insanların ataları, bir zamanlar ilkel topluluk düzeninde yaşamışlar, çağdaş kurumlarımızın tohumlarını da ilkel atalarımız atmışlardır.
 • Bu ilkel davranışlarınla her gittiğin yerde beni ve aileni rezil ediyorsun.
 • İlkel toplum yerleşik olmayan, göçebe yaşayan, geçimini toplayıcılık ve avcılık ile sağlayan, nüfusu az insan birliktelikleridir.
 • Binlerce yıldır hayatlarında en ufak değişim olmadan yaşamlarını sürdüren ilkel kabileler hayatlarına ne elektroniği ne de parayı sokuyorlar.
 • Afrika’da keşfedilen bir ilkel kabile selden ve tehlikelerden korunmak için evlerini ağaçların üstüne yapıyor.
 • Yeni bir araştırma insan elinin şempanzelerin elinden daha ilkel olduğunu öne sürüyor.
 • Amazonlarda hala ilkel kabilelerin yaşadığına inanılıyor.
 • Şehirden kaçarak ilkel yaşamı seçtiler
 • İlkel toplumla ilgili belli başlı bilgileri bize iki tarih dalı sağlar: Arkeoloji ve Etnografya.
 • Phenacodus, soyu tükenmiş ilkel memeli cinsidir.
 • Phenacodus cinsinin türediği ortak ataya özgü olduğu sanılan birçok ilkel özelliği vardı.
 • Bir yarısıyla, ilkel insan, yamyam, yırtıcı hayvan, puta tapıcı ama öteki yarısıyla da, akıl, sevgi ve adalet güçlerine sahip ve bunları geliştirip kullanabilen bir varlıktır.
 •  İlkel konut, dünyanın çeşitli bölgelerinde ve değişik iklimlerde sanayi öncesi koşullarda yaşayan toplulukların geliştirdiği çeşitli barınak türlerine …
 • İlkel kültürler, ilk antropologların, genellikle yazılı dili bulunmayan, başka topluluklardan görece kopuk yaşayan, az nüfuslu, toplumsal …
 • İlkel benlik, id olarak da bilinir, Freud’un psikanaliz kuramında, benlik ve üstbenlikle birlikte insan kişiliğini oluşturan üç öğeden biridir.
 • Bilinen en ilkel toplum olan klanlarda totem dini vardı.
 • Emile Durkhelm’a göre totem dini, en ilkel dindir.
 • Dünya üzerinde onlarca birbirinden farklı geleneksel ilkel dinler mevcuttur.
 • En ilkel toplum olan klanlarda totem dini vardır.
 • Animizm (Latince anima: “ruh“), kabile ya da ilkel toplulukların çoğunda, tinsel varlıkların inşan ilişkilerinde etkili olabileceği inancına denir.

Leave A Reply