İlkel İle İlgili Cümleler, İlkel Gerçek ve Mecaz Anlamı ile

0
Advertisement

İlkel ile ilgili cümleler. İlkel kelimesi içeren “İlkel” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

İlkel Sanat

İlkel Sanat

İlkel Kelimesiyle Gerçek, Mecaz ve Yan Anlamların Kullanıldığı Cümleler
 • İlkel toplumlardaki bazı uygulamaların insanlık dışı olduğunu düşünüyorum.
 • İlkel topluluk düzeni evresinde yazı bulunmadığı için değişik türde kalıntılar bulunarak tarihleri inceleniyor.
 • Yeryüzündeki bütün insanların ataları, bir zamanlar ilkel topluluk düzeninde yaşamışlar, çağdaş kurumlarımızın tohumlarını da ilkel atalarımız atmışlardır.
 • Bu ilkel davranışlarınla her gittiğin yerde beni ve aileni rezil ediyorsun.
 • İlkel toplum yerleşik olmayan, göçebe yaşayan, geçimini toplayıcılık ve avcılık ile sağlayan, nüfusu az insan birliktelikleridir.
 • Binlerce yıldır hayatlarında en ufak değişim olmadan yaşamlarını sürdüren ilkel kabileler hayatlarına ne elektroniği ne de parayı sokuyorlar.
 • Afrika’da keşfedilen bir ilkel kabile selden ve tehlikelerden korunmak için evlerini ağaçların üstüne yapıyor.
 • Yeni bir araştırma insan elinin şempanzelerin elinden daha ilkel olduğunu öne sürüyor.
 • Amazonlarda hala ilkel kabilelerin yaşadığına inanılıyor.
 • Şehirden kaçarak ilkel yaşamı seçtiler
 • İlkel toplumla ilgili belli başlı bilgileri bize iki tarih dalı sağlar: Arkeoloji ve Etnografya.
 • Phenacodus, soyu tükenmiş ilkel memeli cinsidir.
 • Phenacodus cinsinin türediği ortak ataya özgü olduğu sanılan birçok ilkel özelliği vardı.
 • Bir yarısıyla, ilkel insan, yamyam, yırtıcı hayvan, puta tapıcı ama öteki yarısıyla da, akıl, sevgi ve adalet güçlerine sahip ve bunları geliştirip kullanabilen bir varlıktır.
 •  İlkel konut, dünyanın çeşitli bölgelerinde ve değişik iklimlerde sanayi öncesi koşullarda yaşayan toplulukların geliştirdiği çeşitli barınak türlerine …
 • İlkel kültürler, ilk antropologların, genellikle yazılı dili bulunmayan, başka topluluklardan görece kopuk yaşayan, az nüfuslu, toplumsal …
 • İlkel benlik, id olarak da bilinir, Freud’un psikanaliz kuramında, benlik ve üstbenlikle birlikte insan kişiliğini oluşturan üç öğeden biridir.
 • Bilinen en ilkel toplum olan klanlarda totem dini vardı.
 • Emile Durkhelm’a göre totem dini, en ilkel dindir.
 • Dünya üzerinde onlarca birbirinden farklı geleneksel ilkel dinler mevcuttur.
 • En ilkel toplum olan klanlarda totem dini vardır.
 • Animizm (Latince anima: “ruh“), kabile ya da ilkel toplulukların çoğunda, tinsel varlıkların inşan ilişkilerinde etkili olabileceği inancına denir.


Leave A Reply