İlkokul Çağı Gelişim Özellikleri

0

Çocuklarda 6 yaş sonrası ilkokul çağlarında büyüme ve gelişme nasıldır? İlkokul çağı gelişme özellikleri hakkında bilgi.

Advertisement

İlkokul Çağı Gelişim Özellikleri

6 yaşından itibaren ilkokulun ilk yıllarında çocuğun büyümesi oldukça yavaş seyirlidir. Bu durum kızlarda yaklaşık olarak 10, erkeklerde 12 yaşına kadar devam eder ve birden hızlanır. Bu yıllarda çocuk yılda yaklaşık olarak 3-3,5 kg. ağırlık artışı ve 6 cm. kadar boyda uzama gösterir. Baş çevresinde artış eskisine kıyasla azalmıştır. 5-12 yaş arası ortalama 51-54 cm. ye ulaşır. Bu dönemin sonunda beyin tam erişkin büyüklüğüne ulaşır.

Okul yılları fizik aktivitenin en fazla olduğu yıllardır. Bel kemiği daha dik hale gelirse de çocuk vücudu kıvraktır. Yani kolay bükülür. Bu nedenle hatalı duruşlar ana baba ve öğretmen tarafından daima düzeltilmelidir. Hafif derecede çarpık bacak ve düztabanlılık okulun 1 nci ve 2 nci yıllarında göze çarparsa düzeltilebilir. İlk yıllarda koşma, tırmanma gibi acemice motor aktiviteler giderek özel motor ve musküler davranışlar isteyen oyunlara çevrilir.

Okul yıllarında yüz kemikleri de sürekli gelişme gösterir, özellikle sinüsler genişler. Frontal sinüs genellikle 7 yaşında görülebilir hale gelir.

Kalıcı dişlerde azı dişleri 6 yaşında çıkar. Bunlara 6 yaş öğütücüleri de denir. Süt dişleri de genellikle çıkış sıralarına göre dökülmeye başlarlar. 7 yıl içinde yaklaşık olarak her yıl 4 süt dişi kalıcı dişle yer değiştirir. Üçüncü azı dişlerinin çıkışı çok farklı olup 20 yaşına kadar uzayabilir ya da hiç çıkmayabilir.

Advertisement

Lenfatik dokuların gelişmesi bu yaşlarda çok hızlı olup hemen hemen erişkin düzeyini geçer. Bu dönemde lenfoid dokuların hipertrofik oluşu tonsillektomi ve adeneidektomi’lere neden olabilir. Bu yıllarda üst solunum yolu enfeksiyonları sıktır. Çocuğun enfeksiyonlara karşı olan cevabı, bu yaşlarda bebeklik çağlarından daha çok erişkin çağlarına benzer. Okul yıllarında üst solunum yolu enfeksiyonları yılda 6-7 yi bulacak kadar sık görülür.

Çocuğun hayatının en büyük kısmı evden çok okulda geçtiği için gittikçe daha bağımsız olmak ister ve ana babayı genellikle kızdırır. Eğer ana baba ve çocuk arasındaki bu ilk problemler zamanında çözümlenmezse bu onları daha çok dışarıya iter ve düzeltilmesi güç sorunlar yaratır.

Okula ait çeşitli sorunlar çocukta ödev ve sorumluluk duygusunu yaratır.


Leave A Reply