Illinois Nerededir?

0
Advertisement

Illinois nerededir? Amerika eyaletlerinden Illinois eyaletinin konumu, özellikleri, tarihi, gezilecek mekanları, iklimi, ekonomisi hakkında bilgi.

illinoisILLINOIS;Amerika Birleşik Devlet-leri’nin 24. eyaletidir. ABD’nin ortadoğusunda; kuzeyden Wisconsin, doğudan Michigan Gölü ve Indiana, güneydoğudan Kentucky, güneybatıdan Missouri, kuzeybatıdan Iowa eyaletleriyle çevrilidir.

Yüzölçümü: 146.075 km2.
Başlıca kentleri: Springfield (merkez), Chicago, Rockford, Peoria.

Eyaletin kuzeyinde hafif engebeli dağlık bölge, eyalet merkezi Springfield’in güneyinde geniş ovalara dönüşür. Yayla ve ovalar, ağaçsız geniş çayırlıklarla (Prairiç) kaplıdır. Eyaletin kuzeyinde Pleistosen dönemi buzulları görülür. Verimli ovalar, irili ufaklı 275 ırmak tarafından sulanır. Bunların büyük bölümü Mississippi-Ohio ırmak ağını oluşturur. Batıda Mississippi Irmağı, Iowa ve Missouri eyaletleriyle; doğuda Bask ve Ohio ırmakları İllinois ve Kentucky eyaletleriyle sınır çizer ve eyaletin güneyinde birleşirler. St. Lawrence Suyolu sistemi okyanus gemilerinin ulaşımına elverişlidir. Soya fasulyesi üretiminde, ülkenin önde gelen eyaletlerinden biridir. Buğday, mısır, yulaf üretimi de yüksektir.

Büyükbaş (sığır, inek) ve küçükbaş (koyun, keçi, domuz) hayvan varlığı yönünden zengin olan eyalette, tarım alanları ve ormanlar geniş yer kaplar. Taşkömürü ve petrol en önemli yeraltı kaynaklarıdır. Elektrikli ve mekanik araçlar, makine, besin, metalürji, kimya, basım ve yayın, temel ekonomik etkinliklerdir. Merkez Springfield dışında Michigan Gölü kıyısında Chicago ve Doğu St. Louis ile Rockford, Peoria, Decatur, Joliet, Aurora, Evanston, Wkan, elin öteki başlıca yerleşim merkezleridir. Nüfusun yaklaşık 9.2 milyonu Beyazlar, 1.7 milyonu Zenciler, geri kalanını Kızılderililer ve Asya kökenliler oluşturur. Halkın büyük bölümü Katolik, Lutheryen, Presbiteryen, Metodist, Babtist, vb çeşitli Hristiyan mezhebi üyesidir. Ayrıca, 50 bin Yahudi vardır.

Tarihi: 18. yüzyıl sonlarına kadaf bugünkü Illinois Eyaleti topraklarında, ırmak boylarında uzanan ormanlarda kökleri çok eskilere inen Kızılderili kabileleri yaşamaktaydı. 1673’te Illinois Irmağı kıyılarına ilk olarak misyoner Beyazlar geldi. 1763’te, Fransızlarla Kızılderililer arasındaki savaşa son veren Paris Antlaşmasından sonra, bölge İngilizlere bırakıldı. 1766’da, Pontiac önderliğindeki Kızılderililer, İngilizlere direndiler. Bölge, 1783’te ABD yönetimine geçti. 1809’da özerk bir yönetim kuruldu. 1818’de ABD’nin 21. eyaleti oldu. 1837’de merkez, Vandalia’dan Springfield’e taşındı. 1832′ deki savaşta Mississipi Irmağı’nın batısına çekilmek zorunda kalan Kızılderililer, bölge üzerindeki mülkiyet haklarını büyük ölçüde yitirdiler. 1847’de Chicago’da ilk tarım gereçleri fabrikasının (McComick) açılmasıyla endüstrileşme sürecine girdi. 1850’lerde demiryolları yapıldı. İç savaş sırasında eyalet, “Birlik” içinde yer aldı. Savaş sonrasında endüstri hızla gelişti. 1937′ de güneyde petrol bulundu, İkinci Dünya Savaşı sırasında Chicago Üniversitesi’ne bağlı ilk nükleer reaktör kuruldu. Michigan Gölü’ne açılan büyük kanal (1959), liman etkinliklerini büyük ölçüde artırdı. 1950-1960 arasında tarımdaki hızla makineleşme güneyde yoğun göçlere yol açtı. Eyalet parlamentosu, genel oyla 2 yıl için seçilen 177 üyeli Temsilciler Meclisi ile 4 yıl için seçilen 59 üyeli senatodan oluşur. 18 yaşını dolduran herkesin oy hakkı vardır. Ilinois, ABD Kongresi’ne 2 senatör, 17 temsilciler meclisi üyesi gönderir.

Advertisement

Leave A Reply