İlmihal Nedir?

0
Advertisement

İlmihal nedir, anlamı, ne demektir? Hangi tür kitaplara ilmihal denir, ilmihallerin özellikleri nelerdir? İlmihal hakkında bilgi.

İlmihal

İlmihal; günlük yaşamda gereksinim duyulabilecek dinsel bilgileri içeren kitaplara verilen addır. Temel inanç ilkelerini, namaz, oruç, hac gibi görevleri ve ahlak kurallarını ayrıntıya girmeden açıklar. Peygamberler tarihine, İslam tarihine, muamelat denen toplumsal ilişki kurallarına yer verenleri de vardır. Genellikle tek bir mezhebin kabulleri doğrultusunda hazırlanır, ama öbür mezheplerin görüşlerine de değinir.

İlmihallerin ilk biçimini oluşturan fetva yapıtlarında halkın günlük yaşamında karşılaşabileceği sorunların yanıtları açıklanırdı. Kısaca Halebi, Kuduri ve Mülteka adlarıyla bilinen fıkıh kitapları benzer amaçlarla sıkça başvurulan yapıtlardandı. Zamanla ilmihaller ortaya çıktı ve Mızraklı İlmihal halk arasında en çok okunan kitapların başında yer aldı. Türün Osmanlı döneminde yazılan en derli toplu örneği Mehmed Zihni Efendi’ nin Nimet-i İslam adlı yapıtıydı. Cumhuriyet döneminde yazılan bütün ilmihallere kaynaklık eden bu yapıt kısaca akaide değindikten sonra ibadet ve evlenme, boşanma gibi muamelat konularını ayrıntılı biçimde işliyordu.


Leave A Reply