İlyada Destanı Konusu

0
Advertisement

Antik Yunanistan’ın büyük şairlerinden birisi olan Homeros’un iki büyük eserinden birisi olan İlyada Destanı konusu ile ilgili bilgiler. İlyada Destanı özeti.

İlyada DestanıEski Yunanistan’ın büyük şairi Homeros’un derleyip topladığı iki eserden birincisi «İlyada Destanı» (Miada), ikincisi de Odysseos Destanı (Odysseia) dır. İlyada Destanı’na bu adın verilmesi, olayların geçtiği yere İlion (Truva) denilmesindendir.

Destan, Yunanlılarla Troyalılar arasında on yıl süren savaşları konu olarak alırsa da ancak 49 gününü anlatır. Kafiyesiz olarak, «heksametron» (altı hece) denilen, aruz veznine benzer bir vezinle yazılmıştır. Bütün Avrupa sanatının birçok bakımlardan anası olmuş sayılır; çünkü, şiir, tiyatro, resim ve heykel, hatta müzik olmak üzere binlerce eser, ya konularını, ya motiflerini «İlyada» dan seçmiştir.

Konusu. —
Tesalya’da, tanrılar arasında bir düğün vardır. Düğün sahipleri, her tanrıyı davet etmişler, yalnız ara bozuculuk tanrısı Eris’i çağırmamayı uygun görmüşlerdi. Eris buna kızdı. O da tanrılığını gösterecekti. Bir altın elma üzerine «En güzele» diye yazdı ve bunu ziyafet sofrasındaki kadınların ortasına atıverdi.

Zeus’un karısı Hera da, güzellik ve sevgi tanrıçası Aphrodite de, Atina şehrinin tanrıçası Athena da elmayı almak istediler. Eris’in istediği oldu, aralarında kavga çıktı.

Bunun üzerine, Tanrılar Tanrısı Hermes’e emir verdi, bu tanrıçaları İda Dağı’ndaki çobana, Troya şehri Kralı Priamos’un oğlu Paris’e götürmesini buyurdu. Paris bunlardan hangisinin en güzel olduğunu söyleyecekti. Tanrıçaların her biri kendi güzelliğini kullanarak Paris’i kandırmaya çalıştılar. Hera, kendisini seçerse onu bütün Asya’ya kral yapacağına söz verdi. Athena, gireceği bütün savaşları kazandıracağını söylüyordu. Aphrodite de, Paris’e kendisini seçerse ona dünyanın en güzel kadınını vereceğini bildirdi. Paris altın elmayı Aphrodite’ye verdi. Hera ile Athena buna kızdılar. İlyada’yı (Truva’yı) yok etmeye karar verdiler.

Paris, kendisini Aphrodite koruduğu için, denizleri rahatça aştı, Yunanistan’a gitti. Sparta Kralı, Menelaos’un karısı Güzel Helena’yı sevdiği için, Aphrodite’ye sözünü hatırlattı. Gene onun yardımı ile Helena’yı Truva’ya kaçırdı. Menelaos, Paris’ten öç almak için, ağabeyi Argos Kralı Agamemnon’un komutasında bir ordu topladı, Athena ile Hera da ona yardım ettiler. Kullar arasında bir ordu toplandı, Athena ile Hera da ona yardım ettiler. Kullar arasındaki çekişme tanrılar arası bir çekişme halini aldı.

Advertisement

On yıl süren savaşta hiçbir kesin sonuç alınamadı. Üstelik, ünlü Yunan kahramanı Akhilleus, esir kızları paylaşamadıkları için Agamemnon’la darıldı. Paris’in kardeşi savaşçı Hektor, Akhilleus’un en yakın arkadaşı Patroklos’u öldürünce, Akhilleus Hektor’un üzerine yürüdü. Akhilleus, Hektor’dan çok iyi bir savaşçıydı. Tanrılar Tanrısı Zeus, eline terazisini alınca, Hektor’un ölüme yaklaştığını gördü. Bunu biri daha görmüştü: Aknilleus’a daima yardım eden tanrıça Athena… Hemen koşup Akhilleus’a kazanacağını müjdeledi. Hektor’un kızkardeşi Deiphobe’nin kalıbına girdi, zırhlara bürünüp kardeşiymiş gibi Hektor’u savaşa kışkırttı. Akhilleus kargısını attıkça da yerden alıp Hektor görmeden düşmana verdi.

Sonunda Akhilleus, Hektor’u öldürdü. Ölüsünü adamlarına delik deşik ettirdi, zafer arabasının arkasına bağlayıp sürükledi. Patroklos’un öcünü ancak böyle aldı. Bununla beraber zaferi gene Yunanlılar kazanamadılar. Akhilleus, Paris’in attığı bir okla öldü.

Bunun üzerine, Yunan krallarından Odysseos bir akıl verdi. Tahta bir at yaptılar. İçine asker doldurdular. Gemilere binip gider gibi yaptılar. Bıraktıkları atı Truva’lılar içeri aldılar.

Bu ganimet şerefine eğlenirlerken atın karnından askerler çıktı, gemililerin de geri dönmesi sonunda yardıma gelen askerlerle birleştiler, Truva’yı ancak böyle ele geçirdiler.


Leave A Reply