İmam Gazali’nin Cahillik Din ve Hayata Dair Anlamlı ve Resimli Sözleri

0
Advertisement

İmam Gazali ‘nin cahillik, din, ibadet, Allah, güzellik ile ilgili resimli sözleri. İmam Gazali’nin en güzel ve ders verici sözleri.

İmam Gazali Resimli Sözleri

***Mezardakilerin pişman oldukları şeyler için dünyadakiler birbirini yiyip bitirmekteler.
İmam Gazali

***Akıldan yüz çevirerek yalnız Kur’an’ın nurunu kâfi görenler, güneşle yüzyüze gelip gözlerini yumanlardır.
İmam Gazali

***Bildiğin hâlde yaşayamıyorsan, benliğine tapınmaktan vazgeçmek sana çok , zor geliyordur.
İmam Gazali

***Ölümden sonra seninle beraber olmayan her şey, dünyadan sayılır.
İmam Gazali

Advertisement

 İmam Gazali Sözleri

***Ölüm Allah’ı sevgili kullarına, bir bardak tatlı soğuk suyu içmek kadar kolay gelir.
İmam Gazali

***Ariflerden olmak istersen; sükûtun tefekkür, bakışın ibret ve arzun taat olsun. Zira bu üç haslet, ariflerin âlâmetidir.
İmam Gazali

***Akıl susunca düşünce durur, düşünce durunca, hareket durur, hareketsizlik, çürümenin eşiğidir.
İmam Gazali

Advertisement

***Aptallarla tartışmayın, görenler aranızdaki farkı anlamayabilirler.
İmam Gazali

***Bütün kötülüklerin başı, kalbin Allah’tan uzak olmasından dolayıdır.
İmam Gazali

***Alimler insanları, öğretim vasıtasıyla barbarlıktan çıkarıp, insanlık seviyesine yükseltirler.
İmam Gazali

***Küçüklerin kabahatini affetmek, büyüklerin şanıdır.
İmam Gazali

***Rüyalarının gerçekleşmesini istiyorsan, önce uyan!
İmam Gazali

Advertisement

 İmam Gazali Sözleri

***Ne kadar kibirli dursa da bardağın önünde eğilir çaydanlık. Öyleyse bu büyüklenme niye? Bu kibir, bu gurur niçin?
İmam Gazali

***Allah’ın nimetlerine şükretmek, o nimetin devamına ve artmasına sebep olur.
İmam Gazali

***Hayatta her şey Allâh’ın taksîmi iledir. Allah; kimini zengin, kimini yoksul, kimini sağlam, kimini sakat, kimini âlim ve kimini câhil kılmıştır. Kendinden düşük kimseleri gördüğün vakit, böbürlenip onları hakîr görme. İmam Gazali

Advertisement

***Cahillerle tartışmayın, ben hiç galip gelemedim.
İmam Gazali

***İlmi ile amel etmeyen âlim; başkalarını giydirdiği halde kendisi çıplak olan iğne gibidir.
İmam Gazali

***Çok işte çırak olacağına, bir işte usta ol.
İmam Gazali

***İnsanoğlu dünyaya yemek için gelmişse, insan değildir. Çünkü dünyada yemek için yaşayan hayvandır.
İmam Gazali

***İnsan dış gözüyle bakar, fakat iç gözüyle görür.
İmam Gazali

Advertisement

***Gerçek sevgi kendini şu üç tercihle belli eder:
1-Seven kişi sevdiğinin sözünü başkalarının sözüne tercih eder.
2-Sevdiğinin yanında bulunmayı başkalarının yanında bulunmaya tercih eder.
3-Sevdiğinin hoşnutluğunu başkalarının memnuniyetine tercih eder.
İmam Gazali

***Ulaşamadığına tevekkül, ulaştığına razı, kaybettiğine sabır gösteren kişi takva ehlindendir.
İmam Gazali

 İmam Gazali Sözleri

***Bir sözü söyleyeceğin zaman düşün. Söylemediğin zaman mesul olacaksan söyle. Aksi hâlde sus.
İmam Gazali

Advertisement

***Gıda almaktan maksat, Allah’a ibadet edebilmek için vücudu kuvvetlendirmektir.
İmam Gazali

***Şüphe duymayan hakikatı bulamaz.
İmam Gazali

***İlimdeki bu yüksek makama, bilmediğimi sormaktan çekinmeyerek geldim.
İmam Gazali

***Çok yaşamak cahile cehaletten başka bir şey kazandırmaz.
İmam Gazali

***Nikâhta beş fayda vardır: Evlad yetiştirmek, şehveti teskin etmek, ev idare etmek, yakınları çoğaltmak, nefis mücahedesi yapmak.
İmam Gazali

Advertisement

***Bir çocuğu cehennem ateşinden korumak, dünya ateşinden korumaktan mühimdir.
İmam Gazali

***Cisimlerin gıdası, yiyecek ve içecektir. Ruhun gıdası, ilim ve hikmettir.
İmam Gazali

***Belâ ancak günah ve inkârdadır. Musibetler asıl belâ değildir, içinde senin bilmediğin hayırlar vardır.
İmam Gazali

 İmam Gazali Sözleri

Advertisement

***Çocuktaki utanma hali, ondaki akıl nurunun alametidir.
İmam Gazali

***Üç şey üç şeysiz bilinmez: Hilm gadab anında. Şecaat harb meydanında, kardeşlik ise ihtiyaç anında bilinir. İmam Gazali

***Hacdan sonra günaha dalmamak haccın kabul olduğuna delildir.
İmam Gazali

***Cehaletle gaflet her fenalığın anasıdır.
İmam Gazali

Advertisement

***Misafir bulunduğu evde, kendi evi gibi yemek yemezse riyakârdır.
İmam Gazali

***Çocuğu İslam fıtratı üzere yetiştirmek için, ilk yapılacak şey onun helâl lokma ile beslenmesidir.
İmam Gazali

***Cennetin nimetleri Allah’ı sevme derecesinde olacaktır. Kişi Allah’ı dünyada ne kadar seviyorsa, ahirette de o ölçüde nimetlere kavuşacaktır.
İmam Gazali

***İnsanlar dört gruba ayrılır:
1- Parayı ilah edinenler. Bunların para için yapamayacakları kötülük yoktur.
2- Zalimlerdir, zulümden zevk alırlar. Can yakmak onların gıdası ve şiarıdır.
3- Bozguncular, insanların arasını açmak, laf taşımak ve fitne sokmak için ömür tüketirler.
4- Bu gruptakiler ise bu çirkin ve zemmedilen ahlakları taşımayan temiz Müslümanlardır.
İmam Gazali

Advertisement

***Bilmiş ol ki, dünyanın tabiati, önce yaldızlı şeylerle aldatıp sonra helâk etmektir. O, istenmesi için süslenip püslenen, evlendikten sonra da kocasını öldüren bir kadına benzer.
İmam Gazali

 İmam Gazali Sözleri

***Uzun mesafelere ulaşmak, yakın mesafeleri aşmakla mümkündür.
İmam Gazali

***Cömertlik, israf ile cimrilik arasındaki denge hâlidir.
İmam Gazali

***Allah’ı hakkıyla tanımayan kimse, O’ndan hakkıyla korkmaz.
İmam Gazali

Advertisement

***Atını terbiye eden süvariyi, atı istediği menzile götürür. Lâkin terbiyesi ihmâl edilen bir atın, süvarisini uçurumdan aşağıya atması kaçınılmazdır.
İmam Gazali

***Vücudun rahatı az yemekte, Ruhun rahatı az günahtadır.
İmam Gazali

***Çocuğu terbiye, dünya ateşinden koruduğu gibi cehennem ateşinden korur.
İmam Gazali

***Din bir üstür, sultan da muhafızdır. Üssü olmayan yıkılmış, bekçisi olmayanda kaybolmuştur.
İmam Gazali

Advertisement

***Herkes neye kabiliyetli ve ne için yaratıldı ise onda muvaffak olabilir.
İmam Gazali


Bir Yorum Yazmak İster misiniz?