İmam Gazali’nin Cahillik Din ve Hayata Dair Anlamlı ve Resimli Sözleri

0

İmam Gazali ‘nin cahillik, din, ibadet, Allah, güzellik ile ilgili resimli sözleri. İmam Gazali’nin en güzel ve ders verici sözleri.

İmam Gazali Resimli Sözleri

 • ***Mezardakilerin pişman oldukları şeyler için dünyadakiler birbirini yiyip bitirmekteler.
  İmam Gazali
 • ***Akıldan yüz çevirerek yalnız Kur’an’ın nurunu kâfi görenler, güneşle yüzyüze gelip gözlerini yumanlardır.
  İmam Gazali
 • ***Bildiğin hâlde yaşayamıyorsan, benliğine tapınmaktan vazgeçmek sana çok , zor geliyordur.
  İmam Gazali
 • ***Ölümden sonra seninle beraber olmayan her şey, dünyadan sayılır.
  İmam Gazali

 İmam Gazali Sözleri

Advertisement
 • ***Ölüm Allah’ı sevgili kullarına, bir bardak tatlı soğuk suyu içmek kadar kolay gelir.
  İmam Gazali
 • ***Ariflerden olmak istersen; sükûtun tefekkür, bakışın ibret ve arzun taat olsun. Zira bu üç haslet, ariflerin âlâmetidir.
  İmam Gazali
 • ***Akıl susunca düşünce durur, düşünce durunca, hareket durur, hareketsizlik, çürümenin eşiğidir.
  İmam Gazali
 • ***Aptallarla tartışmayın, görenler aranızdaki farkı anlamayabilirler.
  İmam Gazali
***Bütün kötülüklerin başı, kalbin Allah’tan uzak olmasından dolayıdır.
İmam Gazali
 • ***Alimler insanları, öğretim vasıtasıyla barbarlıktan çıkarıp, insanlık seviyesine yükseltirler.
  İmam Gazali
 • ***Küçüklerin kabahatini affetmek, büyüklerin şanıdır.
  İmam Gazali
 • ***Rüyalarının gerçekleşmesini istiyorsan, önce uyan!
  İmam Gazali

 İmam Gazali Sözleri

 • ***Ne kadar kibirli dursa da bardağın önünde eğilir çaydanlık. Öyleyse bu büyüklenme niye? Bu kibir, bu gurur niçin?
  İmam Gazali
 • ***Allah’ın nimetlerine şükretmek, o nimetin devamına ve artmasına sebep olur.
  İmam Gazali
 • ***Hayatta her şey Allâh’ın taksîmi iledir. Allah; kimini zengin, kimini yoksul, kimini sağlam, kimini sakat, kimini âlim ve kimini câhil kılmıştır. Kendinden düşük kimseleri gördüğün vakit, böbürlenip onları hakîr görme. İmam Gazali
 • ***Cahillerle tartışmayın, ben hiç galip gelemedim.
  İmam Gazali
 • ***İlmi ile amel etmeyen âlim; başkalarını giydirdiği halde kendisi çıplak olan iğne gibidir.
  İmam Gazali
***Çok işte çırak olacağına, bir işte usta ol.
İmam Gazali
 • ***İnsanoğlu dünyaya yemek için gelmişse, insan değildir. Çünkü dünyada yemek için yaşayan hayvandır.
  İmam Gazali
 • ***İnsan dış gözüyle bakar, fakat iç gözüyle görür.
  İmam Gazali
 • ***Gerçek sevgi kendini şu üç tercihle belli eder:
  1-Seven kişi sevdiğinin sözünü başkalarının sözüne tercih eder.
  2-Sevdiğinin yanında bulunmayı başkalarının yanında bulunmaya tercih eder.
  3-Sevdiğinin hoşnutluğunu başkalarının memnuniyetine tercih eder.
  İmam Gazali
 • ***Ulaşamadığına tevekkül, ulaştığına razı, kaybettiğine sabır gösteren kişi takva ehlindendir.
  İmam Gazali

 İmam Gazali Sözleri

 • ***Bir sözü söyleyeceğin zaman düşün. Söylemediğin zaman mesul olacaksan söyle. Aksi hâlde sus.
  İmam Gazali
 • ***Gıda almaktan maksat, Allah’a ibadet edebilmek için vücudu kuvvetlendirmektir.
  İmam Gazali
 • ***Şüphe duymayan hakikatı bulamaz.
  İmam Gazali
***İlimdeki bu yüksek makama, bilmediğimi sormaktan çekinmeyerek geldim.
İmam Gazali
 • ***Çok yaşamak cahile cehaletten başka bir şey kazandırmaz.
  İmam Gazali
 • ***Nikâhta beş fayda vardır: Evlad yetiştirmek, şehveti teskin etmek, ev idare etmek, yakınları çoğaltmak, nefis mücahedesi yapmak.
  İmam Gazali
 • ***Bir çocuğu cehennem ateşinden korumak, dünya ateşinden korumaktan mühimdir.
  İmam Gazali
 • ***Cisimlerin gıdası, yiyecek ve içecektir. Ruhun gıdası, ilim ve hikmettir.
  İmam Gazali
 • ***Belâ ancak günah ve inkârdadır. Musibetler asıl belâ değildir, içinde senin bilmediğin hayırlar vardır.
  İmam Gazali

 İmam Gazali Sözleri

***Çocuktaki utanma hali, ondaki akıl nurunun alametidir.
İmam Gazali
 • ***Üç şey üç şeysiz bilinmez: Hilm gadab anında. Şecaat harb meydanında, kardeşlik ise ihtiyaç anında bilinir. İmam Gazali
 • ***Hacdan sonra günaha dalmamak haccın kabul olduğuna delildir.
  İmam Gazali
 • ***Cehaletle gaflet her fenalığın anasıdır.
  İmam Gazali
 • ***Misafir bulunduğu evde, kendi evi gibi yemek yemezse riyakârdır.
  İmam Gazali
 • ***Çocuğu İslam fıtratı üzere yetiştirmek için, ilk yapılacak şey onun helâl lokma ile beslenmesidir.
  İmam Gazali
 • ***Cennetin nimetleri Allah’ı sevme derecesinde olacaktır. Kişi Allah’ı dünyada ne kadar seviyorsa, ahirette de o ölçüde nimetlere kavuşacaktır.
  İmam Gazali
 • ***İnsanlar dört gruba ayrılır:
  1- Parayı ilah edinenler. Bunların para için yapamayacakları kötülük yoktur.
  2- Zalimlerdir, zulümden zevk alırlar. Can yakmak onların gıdası ve şiarıdır.
  3- Bozguncular, insanların arasını açmak, laf taşımak ve fitne sokmak için ömür tüketirler.
  4- Bu gruptakiler ise bu çirkin ve zemmedilen ahlakları taşımayan temiz Müslümanlardır.
  İmam Gazali
 • ***Bilmiş ol ki, dünyanın tabiati, önce yaldızlı şeylerle aldatıp sonra helâk etmektir. O, istenmesi için süslenip püslenen, evlendikten sonra da kocasını öldüren bir kadına benzer.
  İmam Gazali

 İmam Gazali Sözleri

Advertisement
***Uzun mesafelere ulaşmak, yakın mesafeleri aşmakla mümkündür.
İmam Gazali
 • ***Cömertlik, israf ile cimrilik arasındaki denge hâlidir.
  İmam Gazali
 • ***Allah’ı hakkıyla tanımayan kimse, O’ndan hakkıyla korkmaz.
  İmam Gazali
 • ***Atını terbiye eden süvariyi, atı istediği menzile götürür. Lâkin terbiyesi ihmâl edilen bir atın, süvarisini uçurumdan aşağıya atması kaçınılmazdır.
  İmam Gazali
 • ***Vücudun rahatı az yemekte, Ruhun rahatı az günahtadır.
  İmam Gazali
 • ***Çocuğu terbiye, dünya ateşinden koruduğu gibi cehennem ateşinden korur.
  İmam Gazali
 • ***Din bir üstür, sultan da muhafızdır. Üssü olmayan yıkılmış, bekçisi olmayanda kaybolmuştur.
  İmam Gazali
 • ***Herkes neye kabiliyetli ve ne için yaratıldı ise onda muvaffak olabilir.
  İmam Gazali


Leave A Reply