İmamda Olması Gereken Vasıflar

0

İmamlık yapacak kimsede bulunması gereken özellikler nelerdir? Namazın daha faziletli olması için imamda aranan vasıflar hakkında bilgi.

İmam olacak kişide şu vasıflar bulunması şarttır :

Advertisement

1. İmamın tam bir müslüman olması (itikadı doğru olmayanın imamlık yapması caiz değildir),

2. Akıllı olmak (Akıllı olmayan imamlık yapamaz),

3. Bülûğa ermiş olması (Bülûğa ermemiş olan gocuğun namazı nafiledir. Onun için çocuk farz kılan cemaâte imamlık yapamaz),

4. Erkek olmak (Kadın erkeğe imam olamaz): kadının, kadınlara imameti ise kerahet’le câiz’dir.

Advertisement

5. Namaz sahîh olacak kadar Kur’ân’ı ezberden okuyabilmek,

6. Devamlı burun kanaması, harfleri değişik okumak, devamlı fazla kekemelik gibi özürlerinin bulunmaması,

7. Namazın şartlarını üzerinde bulundurmasıdır.

Namazın daha faziletli olması için bu şartlardan başka imamda şu vasıflar aranır:

a) Namaza ait konularda iyice bilgi sahibi olması,

b) Kur’ân’ın çoğunu ezberden okuyabilmesi,

Advertisement

c) Haramdan kaçınması,

d) Yaşlı olması,

e) Herkesin saygı duyduğu iyi ahlâklı biri olması.

1. Namaza durulacağı zaman safların tertibine daha ziyade imam dikkat eder,

2. Saflarda, evvelâ erkekler sonra erkek çocuklar daha geride kadınlar yer alır,

3. İmamdan başka bir tek erkek olursa, imamın sağında ve biraz gerisinde durur. Solunda veya

tam arkasında durmak mekrûhtur,

4. Cemâat birden ziyade olursa, imamın arkasında dururlar,

5. Cemâat, bir kadın bir erkek olduğunda, erkek imamın sağına, kadın erkeğin arkasında durur,

6. Safların bir sıra halinde düzgün ve sık olmasına dikkat etmek lâzımdır.


Leave A Reply