İmaret Ne Demek?

0

İmaret ne demek? İmaret geleneğinin özellikleri nelerdir? İmaretin yapı özellikleri nelerdir, hakkında bilgi.

imaret

Advertisement

İMARET

Eskiden yoksullara yiyecek dağıtmak üzere kurulmuş hayır kurullarına «imaret» denirdi.

Sosyal kurum olmak bakımından imaretin ilk tohumlarını zekâtta, fitrede buluyoruz, yani imaret, aslında, dinden gelen bir yardımlaşma kurumudur. Çok kazanmış, servet sahibi olmuş kimseler yoksullar için birtakım «hayrat» (hayır eserleri) yaparlardı ki bunun bir şekli de imarettir. Bunun için imaretlerin hemen hepsi vakıf gelirleriyle idare edilir. Bir imaret açan, o kurumun yaşaması için belli geliri olan yerleri imarete bağlardı.

Yapı olaral< imaretler, çoğunlukla, bir külliyenin parçasıydı. Bu hayır kurumları daha çok camilerin, medreselerin bir parçası olarak yaptırılırdı. Bu arada, bilim öğrenenlerin başka işlerle uğraşmaya zamanı kalmadığı düşünülerek medrese öğrencilerine günün belli zamanlarında parasız yemek vermek üzere imaretler yaptırılmıştır.

Advertisement

İmaretin yapı özelliğini İstanbul’da, şimdi Türk ve İslâm Eserleri Müzesi olarak kullanılan Süleymaniye Külliyesi’nin imaretinde görüyoruz: Kemerli bir kapıdan avluya girilir, bu üstü açık «içtima mahalli» (toplantı yeri) çevresinde fırın, mutfak, odalar bulunur. Büyük İmaretler arasında Edirne’dekini, İznik’teki Nilüfer Hatun Imareti’ni saaybiliriz.

İmarette verilen ekmeğe «fodla» denirdi.


Leave A Reply