İmmünoloji Nedir?

0
Advertisement

İmmünoloji nedir, ne demektir? İmmünoloji neyi inceler, hangi hastalıklarla ilgilidir, immünoloji bilimin tarihi hakkında bilgi.

İmmünoloji

İmmünoloji; vücudun mikroorganizmalar ve öbür yabancı maddelere karşı gösterdiği bağışıklığı inceleyen bilim dalı. Tıpta immünoloji, vücudun savunma sistemiyle ve bu sistemdeki bozukluklarla ilgilenir. Hastalıklara karşı yapay bağışıklık oluşturmayı Batı’da ilk kez 1976′ da, çiçek hastalığına karşı bir aşı geliştiren Edward Jenner denedi. Bundan sonraki yüzyıl boyunca, vücutta çoğalan mikroorganizmaların bulaşıcı hastalıklara neden olduğu ve vücuttaki yabancı cisimlerin (antijen) farkına varıp onları yok eden bazı kimyasal bileşikler bulunduğu anlaşıldı. Böylece, immünolojinin bilimsel temelleri atıldı. Vücudun doğal savunma mekanizmalarını harekete geçirip uyaran bağışıklama teknikleri geliştirildi.

Bağışıklık sisteminin iki ana öğesi olan antikorlarla antijenlere tepki gösteren lenfositlerin yapımı, harekete geçmeleri, etkinlikleri ve etkileşimleri üzerine yeterli bilgi ancak 20. yüzyılda sağlanabildi. Günümüzde immünoloji, aşılama gibi temel tekniklerin kullanılmasından başka, ilaçlar ve benzeri maddelerin yardımıyla vücudun bağışıklık sistemini yönetmeyi, böylece tedavide önemli başarılar sağlamayı amaçlamaktadır. Bağışıklık sisteminin çiçektozu gibi bazı zararsız antijenlere gösterdiği aşırı duyarlılığın (alerji) tedavisi de immünolojinin alanına girer. Kemik ve organ nakillerinde, vücuda antijen etkisi yapan yabancı maddeye karşı oluşan yanıtı yok etmek için, bağışıklığı baskılayan ilaçlar kullanılır. İmmünoloji, vücudun bağışıklık sisteminin kendi dokularını antijen olarak algıladığı öz bağışıklık hastalıklarını da kapsar.

Advertisement

Leave A Reply