İmralı Adası Nerededir?

0

İmralı Adası nerededir? İmralı adasının konumu, özellikleri, tarihçesi hakkında bilgi.

imrali-adasiİmralı Adası; Marmara Denizi’nde Gemlik Körfezi’nin kuzeybatısında adadır. Yüzölçümü 9.98 km2, kıyı uzunluğu 19.4 km, en geniş yeri 3 km, en yüksek noktası Türk Tepesi (209 m). Yönetim açısından Bursa’ya bağlıdır. Çöküntü alanına deniz sularının dolmasıyla kimi tepelerin su üzerinde kalması sonucu oluşan Marmara adalarından biri olan İmralı, doğusundaki Armutlu Yarımadası’na benzer. Güney yamaçlarında Akdeniz çalı toplulukları (maki) görülür.

Advertisement

Tarihi: Eski adı Kalolimni olan ada Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde Emir Ali adlı bir kaptan tarafından alındı. Emir Ali adı zamanla değişime uğrayarak İmralı olarak anılmaya bağlandı. Aya Sotiras Manastırı dışında önemli bir tarihsel yapısı yoktur. Eskiden üç Rum köyünün bulunduğu ada, Cumhuriyetin ilk yıllarında boş kaldı. 1935’te iş esasına dayalı yarı açık cezaevi kuruldu.


Leave A Reply