İmza Nedir? İmzanın Özellikleri, Tarihçesi, İmza Kelimesinin Kökeni ve Anlamı

0
Advertisement

İmza nedir? İmzanın özellikleri nelerdir? İmza kelimesinin kökeni ve anlamı nedir? Tarih boyunca imza ve imzanın tarihçesi, gelişimi hakkında bilgi.

İmza Örnekleri

İmza Örnekleri

İmza, bir kimsenin her vakit aynı biçimde yazdığı adıdır, altına konulduğu yazıyı onayladığını, benimsediğini bildirir. «İmza» kelimesi Arapçada «geçmişe mal etmek» anlamına gelir. Yazılı bir belgenin altına konan imza ile o belge tamamlanmış, orada ileri sürülen meseleler artık geçmişin malı olmuş demektir. İmzanın özelliği kişinin malı olması, kişiye ait bulunmasıdır. Bir müessesenin imzası olmaz; ancak, temsilcisinin imzası olur. ,

Çağımızdan 35.000 yıl öncesine ait mağara resimlerinde, meselâ Fransa’daki Lascaux mağarasının duvarlarında bulunan av sahnelerinde, bazı hayvanların ayakları altına rastlayacak şekilde birtakım özel işaretlere tesadüf edilmektedir. Orta Asya’da yaşayan Türkler, Amerika yerlileri de kendi oymaklarını belirten özel işaretler kullanırlardı. Yalnız, bu damgalara imza denemez, çünkü imza, yazıyla başlar. Ondan öncekilere ancak «damga» veya «işaret» denebilir.

Osmanlı padişahları devrinde ilk imza, «tuğra» veya «damga» adıyla kullanılmıştı. Sonradan bu şeklin içine padişahın adının biçimlendirilerek yazılması âdet oldu. Fatih Mehmet, sırf bu tuğrayı çizmek üzere, fermanların altına nişan koymak için nişancılık rütbesini çakırdı. Sonraları tuğra çizenlere «tuğrakeş» denildi.

El yazısıyla ilk imzayı kimin attığı bilinmiyorsa da XVII. yüzyılda bunun bütün Avrupa’da yayın bir âdet olduğu anlaşılıyor. Hele, bankacılığın, ticari yazışmaların gelişmesi, imzanın yayılmasına yol açmıştır. İmzanın maden veya ağaç üzerine, tersinden, kazılı şekline «mühür» denir. Mühür, baya sürülüp basılınca imza şeklini kâğıda çıkarmaya yarar.

Herkesin kendine göre bir yazı biçimi olduğu gibi imza atışı da değişiktir. Onun için, taklit edilmiş imzaları gerçeğinden ayırt etmek oldukça kolaydır. Öte yandan el yazısı gibi imza da bir kimsenin yaradılışını, özelliklerini ortaya koyar. Grafoloji bilginleri bir imzadan sahibinin karakterini açıkça okuyabilirler.

Advertisement

Yasallık

İmza, bir yazarın veya göndericinin kimliğini belirleme, sağlama veya kimliğini doğrulama veya bir belge veya benzerinde yer alan bilgilerin bütünlüğünün ve onaylanmasının onaylanması ve onaylanması ve yasal karaktere sahip olması amaçlanır. İmza sahteciliği dünyadaki çoğu ceza kanununda suçtur. İmza, bir adın baş harflerini küçük harflerle yazmak kadar basit veya çok ayrıntılı ve kapsamlı olabilir, ancak bir belge her paraflandığında büyük bir aslına uygun olarak yeniden üretilmelidir. Onlarca yıl önce, okuma yazma bilmeyenlerin yüzdesinin yüksek olduğu bazı ülkelerde, parmak izi bu anomalinin yerini alana kadar, kendi imzaları olarak basit bir X ile imzalamaları sağlandı.

İmzanın Kompozisyonu

İmzayı süsleyen ve genellikle imzaya eşlik eden konturlar veya çizimler kendi içinde bir imza değil, ondan bağımsız olarak kullanılamayan isteğe bağlı bir bileşen olarak hizmet eden bir dizi özelliktir. Bu özellikler, el yazmasında bir başkası tarafından çoğaltılamayacak olan imzayı süsleme, süsleme ve bu şekilde kişisel ve kişisel ayrımın bir mührü olma işlevini yerine getirir.

Bazı ülkelerde sadece imzayı atan kişinin adı ve soyadının veya unvanının açıkça okunduğu imza geçerlidir, bazı ülkelerde ise adı içeren nitelikler kümesine sahip imzanın yasal olarak geçerli olduğu kabul edilmektedir. genellikle noter huzurunda tasdik edilir.


Leave A Reply