İnanç ve İbadet İlişkisi (Kısaca)

0

İnanç ile ibadet arasındaki ilişkiyi kısaca açıklayan ve yapılış biçimlerine göre başlıca ibadetler hakkında bilgilerin yer aldığı yazımız.


İnanç ve İbadet İlişkisi

Advertisement

Dinlerin iki temel kavramı olan inanmak ile ibadet etmek farkı ancak biribiriyle ilişkili kavramlardır. İnanmak için ibadet etmek şart değilse de ibadetlerin geçerli olması için inanmak temel şarttır. İbadet etmeyen inancını kaybetmez ama çok büyük günah kazanır.

İbadetler aynı zamanda insanın ahlak güzelliği kazanmasına da vesile olur.

Başlıca İbadetler

İbadetler yapılma biçimine göre üç kısma ayrılır.

Advertisement

Bedenle yapılan ibadetler: Bunların başında namaz ve oruç gibi ibadetler gelir. Çalışmak, okumak, çevreyi temiz tutmak vb. davranışlarda bu gruptandır.

Mal ile yapılan ibadetler : İnsanın sahip olduğu belli bir limitin üstündeki maddi gücü ile yaptığı ibadetlerdir. Zekât ve fitre gibi.

Hem mal hem bedenle yapılan ibadetler: Bu tür ibadete örnek ise hac ibadetidir. Hac bedenle yapılan bir ibadet olmasına rağmen, bunu gerçekleştirebilmek için belli bir zenginliğin olması gerekir.


Leave A Reply