İnas Sultanisi İstanbul

0
Advertisement

İstanbul İnas Sultanisi nerededir, ne amaçla ve ne zaman açılmıştır? İstanbul İnsas Sultanisi özellikleri, tarihi hakkında bilgi.

İnas Sultanisi İstanbul; Bezmiâlem Sultanisi olarak da bilinir. İstanbul’da açılan ilk Osmanlı kız sultanisidir.

1908’den sonra bazı idadiler sultaniye dönüştürülürken, kızlar için de bu düzeyde bir okul açılması öngörüldü. Kabasakal’daki İnas İdadisi Beyazıt’a taşınarak İnas Sultanisi oldu. Okul, öğrenci sayısının artması üzerine de Sineklibakkal’daki Redif Paşa Konağı’na taşındı ve Selçuk Sultanisi adını aldı. 1915’te Cağaloğlu’nda Sultan Mahmud Türbesi’nin arkasındaki yapıya taşınan okul ertesi yıl ilk mezunlarını verdi ve adı Bezmiâlem Sultanisi’ne dönüştürüldü.

İnas Sultanisi’nde eğitim beşi iptidai ve rüştiye, beşi idadi ve sultani sınıfları olmak üzere 10 yıl sürüyordu (erkek sultanilerinde 12 yıl). Okulda lisan-ı Osmani, lisan-ı ecnebi, ulum-ı diniye, tarih, coğrafya,-kozmografya, hesap, cebir, hendese, malumat-ı tabiiye ve sıhhiye, fizik, malumat-ı ahlakiye ve medeniye, hıfzıssıhha, kimya, terbiye-i etfal, malumat-ı hikemiye ve kimyeviye, resim, dikiş, biçki, iktisad-ı beyti, beden terbiyesi, piyano ve gına dersleri veriliyordu. 1915’teki program değişikliğinde lisan-ı Osmani’nin yerini Türkçe alırken, Arapça ve Farsça da zorunlu dersler haline geldi. 1920’de, öğrenci sayısının artması üzerine ikiye ayrılan okulun bir bölümü İstanbul Kız Lisesi oldu. 1983-84’te ise bu lisenin bir bölümü karma öğrenim yapan Cağaloğlu Anadolu Lisesi’ne dönüştürüldü. 1988’de son kız öğrencilerinin mezun olmasıyla İstanbul Kız Lisesi ortadan kalktı.


Leave A Reply