İncil Hakkında Kısa Bilgi

0
Advertisement

Hıristiyanlık dininin kutsal kitabı olan İncil hakkında kısa bilgi.

incilHırıstiyan dininin kutsal kitabıdır. Hz. İsa’nın hayatına, buyruklarına dair derlenmiş metinlerden meydana gelmiştir.

Hıristiyanlarca Kutsal Kitap iki kısımdır. Birine «Ahd-i Atik» (Eski Zaman) denir, İncil’den önce gelmiş geçmiş bütün peygamberlere ait kitaplar, Tevrat, Zebur ve benzerleri bu kısmı meydana getirir. Diğerine «Ahd-i Cedit» (Yeni Zaman) denir ki, dört İncil bu kısmı meydana getirir.

Hıristiyan inanışına göre, Hz. İsa daha beşikteyken annesi Meryem’i korumak, kendisinin peygamberliğini bildirmek üzere konuşmak mucizesini göstermişti. Otuz yaşında ise ona peygamberlik geldi, asıl İncil ilham edildi.

Ancak İsa’ya inen bu asıl İncil hiçbir zaman bulunamamıştır. Kendisine ilk inanan havarilerden dördü (Meta, Markos, Lukas, Yohanna) sonradan onun sözlerini derleyip topladılar, hayatına ait olaylarla da birleştirerek birer İncil meydana getirdiler.

İsa’nın ölümünden sonra Suriye’ye, Filistin’e, Anadolu’ya yayılan havarilerle onlara inananlar bu dini yaydılar, çeşitli İncil nüshalarının farklı şekillerde yayılmasına yol açtılar.

Advertisement

İlk İncil’ler Yunanca ve İbranice (eski Yahudice) idi. Bütün Ortaçağ’da İncil Latincesinden okunurdu. İlkin Alman papazı Martin Luther, İncil’i Almancaya çevirerek 1521’den sonra, dinde yaptığı adına “Reform” denilen yenileştirmeyle Kutsal Kitaplar’ın yerli dillerde okunmasını sağlamış oldu.


Yorum yapılmamış

Leave A Reply