Indiana Nerededir? Amerika’nın 19. Eyaleti Hakkında Genel ve Tarihi Bilgiler

0
Advertisement

Indiana nerededir? Amerika eyaletlerinden Indiana eyaletinin konumu, özellikleri, tarihi, gezilecek mekanları, iklimi, ekonomisi hakkında bilgi.

Indiana Eyalet Bayrağı

Indiana Eyalet Bayrağı (Kaynak : pixabay.com)

Indiana; Amerika Birleşik Devletlerinin 19. eyaletidir. Ülkenin orta kuzeyinde; kuzeybatıdan Michigan Gölü, kuzeyden Michigan, doğudan Ohio, güney-güneydoğudan Kentucky, doğudan Illinois eyaletleriyle çevrilidir.

  • Yüzölçümü: 93.903 kilometrekare
  • Başlıca kentler: Indianapolis (merkez), Fort Wayne, Gary, Evansville, South Bend.

Güneyde uzanan geniş ovalar ve düzlükler, kuzeye doğru daralarak yerini kuzey, kuzeydoğu, kuzeybatıda yükselmeye başlayan dağlık alana bırakır. Alçak yükselti ve tepeler dördüncü zaman buzullarının çekilmesiyle oluşmuştur. Günümüzde kuzeyde buzul dönemi kalıntısı irili ufaklı göller görülür.

Ohio Irmağı, güneyde Kentucky sınırını; doğuda Wabash Irmağı, Illinois sınırının güney bölümünü çizer, her iki ırmak güneydoğuda Mississippi Irmağı’na katılır. Tippecaoe, Missisineva, West Fork White ve East White, Wabash Irmağı’nın kollarıdır. İklim, nemli kara iklimi özelliklerini taşır. Yazlar sıcak, kışlar soğuk geçerken, yağışlar yüksektir. Karayollarının uzunluğu 170.000 km, demiryollarının 9.000 km’dir. 350’si özel, toplam 480 havaalanı vardır. Nüfusun % 95’ini Beyazlar, geri kalanını Zenciler, Kızılderililer, Asya kökenliler oluşturur. Halkın büyük çoğunluğu Metodist, Katolik, Babtist, Presbiteryen, Evangelist, vb çeşitli Hristiyan mezheplerine bağlıdır. 7-16 yaş arası eğitim zorunludur, başta İndiana Üniversitesi olmak üzere sekiz yükseköğrenim kurumunda 170 bin öğrenci öğrenim götür.

Indiana Eyalet Haritası

Kaynak : pixabay.com

Tarihi:

Bölgeye ilk yerleşen Beyaz topluluk, 17. yüzyıl sonlarında Fransızlar oldu. O dönemde yörede Miami, Delaware, Potawatimic vb Kızılderili boyları yaşıyordu. Fransızlarla Kızılderililer arasındaki savaşları sona erdiren 1763 Paris Antlaşması ile bölge İngiliz yönetimine girdi. Kuzey bölümü 1774 Quebec Antlaşması ile Kanada’ya; güney bölümü 1783 Paris Antlaşması ile ABD’ye bırakıldı. Bölge yerlilerinin Beyazların yerleşimine karşı direnmeleri, 1794 Timmber Fallen, 1811 Tippecanoe yenilgileriyle son buldu. 19. yüzyıl başında İndiana, İllinois, Wisconsin bağımsız yönetim bölgeleri kuruldu 1816 Anayasası’nın onaylanması sonucu İndiana, ABD’nin 19. eyaleti konumunu kazandı, İndianapolis merkez oldu (1825).

Indianapolis'te Yer Alan Birinci Dünya Savaşını Anmak İçin Yapılmış Alan

Indianapolis’te Yer Alan Birinci Dünya Savaşını Anmak İçin Yapılmış Alan (Kaynak : pixabay.com)

İç Savaş ve sonrasında endüstri gelişimine koşut olarak kentleşme süreci hız kazandı. 1851’de yeniden düzenlenen anayasa, çeşitli düzenlemelerle birlikte günümüzde de geçerliliğini korumaktadır. Eyalet parlamentosu, genel oyla 4 yıl için seçilen 50 üyeli senato ve 2 yıl için seçilen 1100 üyeli Temsilciler Meclisi’nden oluşur. İndiana, ABD Kongresi’ne 10 Temsilciler Meclisi üyesi, 2 senatör gönderir.

Advertisement

Leave A Reply