İndividualizm (Bireycilik) Nedir?

0

Bireycilik ve ya diğer ismi ile İndividualizm hakkında bilgi.

Anarşi Logosu

Anarşi Logosu

Toplum bilimde, toplum yerine bireyi (ferdi) amaçlayan, ona önem veren öğretidir. Anarşist akımın doğmasına yol açan felsefik bir akımdır ayrıca bireyin özgürlüğünü sonuna kadar desteklemiştir. Tarihi, toplum olaylarının izahını ferdin ruh hayatında, özellikle ferdin bilerek ilgi duyarak yaptığı hareketlerde arar. İndividüalist görüşe göre toplum kişiyi alet diye kullanmaz, kendisi kişinin rahatını sağlayacak bir alettir. Aşırı bir görüşe uyularak individüalizm, kişinin her şeyi kendine göre ayarlaması, her türlü bağdan sıyrılması diye kabul edilmiştir. Bu anlamda, bir çeşit “bencillik” demek oluyor. İndividüalizmin başlıca filozofları John Locke ve Adam Smith‘tir. Fransız Devrimi’nden sonra, toplumsal görüşler değer kazanmış ve akabinde individüalizm değerini kaybetmiştir.

İndividüalizm edebiyatı da etkilemiş birçok yazarlar eserlerinde bu görüşü tutmuşlardır. Bu arada en çok romantik yazarlar individüalizmi desteklemişlerdir. Bu yazarlar, kişinin iç dünyasına daha çok değer vermişler, onu toplum çevresinden ayrı bir varlık olarak ele almışlardır.

Toplum bilimde “individüalizm” in karşıtı “kolektivizm” (ortaklaşacılık) tır.


Leave A Reply