İndiyum Nedir? İndiyum Elementinin Özellikleri

0

İndiyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, İndiyum elementi ile ilgili bilgi.

İndiyum Nedir? İndiyum Elementinin Özellikleri

Periyodik cetvelin 3A grubunda yer alan bir kimyasal elementtir. 1863’de bir çinko minerali olan sfalerilte, Reich ve Richyer’ce bulundu. Yatak alaşımlarında, diş alaşımlarında, yarı iletken araştırmalarda, çekirdek reaktörlerinde, gümüş ve kadminyumlu oluşturduğu üçlü alaşımlar biçiminde kontrol çubuklarının yapımında, başka metallerden yapılmış hareket eden yüzeylerin üzerinin ince bir film biçiminde kaplanmasında kullanılır.

Advertisement

Sembolü: In
Atom Numarası: 49
Atom Ağırlığı: 114,82
Elemet serisi: Zayıf Metal

Maddenin Hali: Katı
Görünümü: Gri

PERİYODİK TABLO

İndiyum kurşundan daha yumuşaktır, çekilebilir ve dövülebilir. Kağıt üzerinde çizgi bırakır. Büküldüğünde kalayda olduğu gibi kırılma sesi çıkarır. Doğal indiyum iki izotopunun karışımından oluşmuştur. In-115 (%95.77) ; In (%4.23) Indiyumun kütle numarası 107-112, 114 ve 16-124 olan yapay izotopları elde edilmiştir.

İndiyumun Elde Edilmesi:

Advertisement

Havada oldukça kararlıdır, ısıtıldığında oksitlenir. Sudan etkilenmez, asitlerde çözünür ve alkalilere karşı çok dayanıklıdır. Yerkabuğunda bulunma oranı %1.105’dir. Bazı çinko blend filizlerinde çinkoyla birlikte bulunur ve çinko elde edilmesinde bir yan ürün olarak ele geçer. Genellikle çözeltiden elektrolitik olarak yada metalik çink yardımıyla çöktürülür. İndiyum ve tuzların ağızdan alındığında çok zehirli olmamakla birlikte doğrudan kana karışması çok zehirlidir.

İndiyum Bileşikleri:
Indiyum (III) Oksit: In2O3 Molekül ağırlığı: 277.64 Suda çözünmeyip sıcak asitlerde çözünen beyazdan açık sarıya değişen renkte bir tozdur. Cam yapımında kullanılır.

Indiyum (III) Fluorür: F3 Indiyumtriflorür Molekül ağırlığı: 171,82 Suda çok az çözünen renksiz kristaller. Seyreltik asitlerde kolaylıkla çözünür. Sıcak ve soğuk sudan etkilenmez. Suyla oluşturduğu InF3H2O bileşimindeki hidratı suda oldukça çözünür.

InCl3 Indiyum Triklorür. Molekül ağırlığı: 221,13 Suda bol çözünen nem çekici sarı kristaller. Elektrolitik kaplamacılıkta elek-stroz ve sodyum siyanürle birlikte çözeltisi biçiminde kullanılır. Dört molekül su içeren InCl34H2O bileşiminde bir hidrat oluşturur.

Indiyum arsenür: InAs Molekül ağırlığı: 189,73 Metalik görünümünde kristaller. Asitlerden kuvvetle etkilenir. Yarı iletken teknolojisinde kullanılır.

Indiyum antimonür: InSb Molekül ağırlığı: 236,58 Yarı iletken teknolojisinde kırmızı ötesi dedektör ve filtrelerin yapılmasında kullanılır.

Advertisement

Indiyum fosfür: InP Molekül ağırlığı: 145,8 Asitlerden kolaylıkla etkilenmez. Yarı iletken teknolojisinde kullanılır.

Indiyum (III) Sülfat: In2(SO)3 Molekül ağırlığı: 517,82 Suda çözünen nem çekici beyaz toz. Indiyum (III) hidroksit üzerine sülfat asidi etkisiyle elde edilir. Çeşitli şaplar oluşturur.


Leave A Reply