İndol Nedir?

0
Advertisement

İndol nedir, kimyasal formülü nasıldır? İndol fiziksel ve kimyasal özellikleri, kullanım alanları hakkında bilgi.

İndol

İndol; \displaystyle {{C}_{8}}{{H}_{7}}N, benzopirol olarak da bilinir, yasemin ve portakal çiçeği gibi bazı çiçeklerin uçucu yağlarında, kömür katranında ve vücut atıklarında bulunan heterosiklik organik bileşiktir. Parfüm sanayisinde, ayrıca triptofan ve indoiasetik asit (bitki hormonu) üretiminde kullanılır.

İlk kez 1866’da elde edilen bu bileşik genellikle fenilhidrazin ve pirüvik asitten bireşimlenir.

Triptofan, indigo (çivit) ve indoiasetik asitin yanı sıra, indol yapısında olan başka pek çok bitkisel ve hayvansal kökenli organik bileşiğe rastlanır. Bunların içinde en yaygınları pek çok bitkide bulunan indol alkaloitleridir (örn. psilosin, psilosibin, rezerpin ve striknin).

İndol, seyreltik çözeltileri hoş kokulu olan renksiz bir katıdır; 52,5°C’de erir.

Advertisement

Leave A Reply