İndüksiyonla Isıtma Hakkında Bilgi

0
Advertisement

İndüksiyon nedir, indüksiyonla ısıtma nasıl yapılır? İndüksiyon, indükleme hakkında bilgi.

İndüksiyonla Isıtma

İndüksiyonla Isıtma; elektriksel açıdan iletken bir maddeyi alternatif elektromagnetik alan içine yerleştirerek ısıtma yöntemidir. Isıtılan cisim, elektromagnetik alanı oluşturan kaynaktan elektriksel bakımdan yalıtılmış olduğu halde, cismin içinde elektrik akımları indüklenir ve bu akımlar enerji harcanmasına, dolayısıyla cismin ısınmasına yol açar. İndüksiyonla ısıtma yöntemleri en çok metallerin lehimleme, menevişleme ve tavlama amacıyla ısıtılmasında kullanılır. Ayrıca bu yöntemden metal eritme ve işleme amacıyla indüksiyon fırınlarında yararlanılır.

İndüksiyonla ısıtma süreci ile transformatörün çalışma ilkesi temelde aynıdır. Isıtılacak malzeme suyla soğutulan ve transformatörün birincil sargısı görevini yapan bir sargının içine yerleştirilir. Birincil sargıdan geçirilen alternatif akım, ikincil sargı işlevi üstlenen ısıtılacak malzeme içinde Foucault akımlarını indükler, bu akımlar da malzemenin ısınmasına yol açar. Foucault akımlarının ulaşabildiği derinlik ve sonuçta malzeme içindeki ısı dağılımı, birincil sargıdaki akımın frekansı ile ısıtılacak malzemenin magnetik geçirgenliğine ve özdirencine bağlıdır. Çelikten yapılmış parçaların aşınmaya karşı direncini artırmak amacıyla yaygın olarak başvurulan indüklemeyle sertleştirme yönteminde, sertleştirilecek parçalara kısa süreyle yüksek frekanslı alan uygulanır.

Yalıtkan maddelerin benzer bir yöntemle ısıtılmasına dielektrik ısıtması denir.

Advertisement

Leave A Reply