İndus Nehrinin Özellikleri

0
Advertisement

İndus nehrinin özellikleri ve İndus nehri hakkında bilgilerin yer aldığı sayfamız. Ayrıca İndus Vadisi hakkında da kıs bilgiler verilmektedir.

1905 yılında çekilen bu fotoğrafta İndus Nehrinde ki balıkçılar görülmekte

1905 yılında çekilen bu fotoğrafta İndus Nehrinde ki balıkçılar görülmekte

Batı Pakistan’ın en büyük ırmağıdır. Eski Hint şiirlerinde, bu ırmağın adı “Kral Nehri” diye geçer.

İndus, Himalaya Dağları’nın kuzeyinden, Tibet’in çok az tanınan bir yöresinden çıkar. Uzunluğu 3.000 km. kadardır. Bunun 800 km. lik bölümü dar ve derin dağ geçitlerinin arasından akar. Sonra nehir kuzeybatıya doğru yönelerek Kaşmir Ovası’ndan geçer, yeniden güneye dönerek Pakistan’ın çok sıcak ve kurak bir yöresi olan batı Pencap’a girer. “Pencap”, (penç-ab) “beş su” anlamına gelir. İndus bu bölgede beş kol aldığından, o yöreye Pencap adı verilmiştir. İndus’un Pencap’ta aldığı kolların adları, Satleç, Ravi, Şinap, Cilam ve Beas’tır. Irmak bu kollarla beslendikten sonra, Sind düzlüğünü geçer, 210 km. genişliğinde bir çatalağzı ile, Hint Okyanusu’na dökülür.

İndus yukarı bölümünde, bu sırada aldığı kolları ile beraber, dünyanın en yüksek dağları olan Himalayalar’ın arasından akar. Aşağı bölümünde ise, Nil’in Mısır’da yaptığı gibi, geçtiği bölgelere alüvyon yığar, buraları sulayarak verimli bir duruma getirir.

İndus dağların arasından geçerken yolundaki kumları, çakılları sürükler. Düzlüklerde akmaya başlayınca bunları geçtiği bölgelere yığar. Bu yüzden, yatağı İndus taştığı zaman bu birikintiler civarda büyük bir yöreye yayılır. İlk oluşumundan bu yana 20 metre kadar yükselmiş bulunmaktadır. Bu durum İndus’un kolayca taşmasına, sel felaketlerine yol açabileceği için ırmağın üzerinde çeşitli barajlar yapılmış ve kanallar açılmıştır.

Bu arada Şind yöresinden geçen bölümü üzerinde, Sukkur’da yapılan Lloyd Barajı, dünyanın en büyük barajlarından biridir.

Advertisement

İndus Vadisi :

İndus vadisi, tarihin en eski ve en önemli medeniyetlerinden birinin yurdu olmak bakımından Nil, Fırat ve Dicle nehirlerinin yanında yer alır

Karaşi yakınlarında yapılan kazılarda Mezopotamya’da çıkarılan Sümer şehirleri kadar eski şehir kalıntılarına rastlanmıştır. İndus Vadisi’nin ayrıca, tarih öncesi hayvanlarından kalma fosillerin bulunduğu yer olmak bakımından da önemi vardır.

1878’de İndus vadisi’nde yapılan demiryolundan sonra nehrin bir ticaret yolu olarak önemi azalmıştır. Bugün nehirde yolcu taşıyan küçük vapurlar işler, bunlar İndus’un kollarına hatta daha yukarı bölümünde ki dağlık yerlere kadar girebilir, o bölgelerin ekonomik hayatını canlandırırlar.


Leave A Reply