İnebahtı Deniz Savaşı Hakkında Bilgi

0

İnebahtı deniz savaşı ne zaman, kimler arasında yapılmıştır? İnebahtı savaşının önemi, sebepleri, sonuçları hakkında bilgi.

İnebahtı Deniz Savaşıİnebahtı Deniz Savaşı; Osmanlı Devleti ile Venedikliler arasında yapılan deniz savaşıdır. II. Selim, Venedik ile barış bozulunca, Kıbrıs Seferi’ne karar verdi ve Osmanlı Ordusu Kıbrıs’ı ele geçirdi. Bunun üzerine Papa V. Pius, Hristiyan dünyasını bir haçlı seferine çağırdı. Böylece, Osmanlılara karşı Papalık, Venedik ve İspanya, 20 Mayıs 1571’de bir ittifak antlaşması imzaladılar. Birleşik donanmanın komutanlığına İspanya Kralı V. Carlos’un oğlu Don Juan de Austria getirildi. Gerekli hazırlıklar yapılmadan 23 Mart 1571′ de Osmanlı Donanması, Ege Denizi’ne açıldı.

Advertisement

Donanma komutanlığına Müezzinzade Ali Paşa atandı. Osmanlı Donanması önce Kıbrıs’taki birliklere yardım ettikten sonra Mora kıyılarına vardı. Venedik Donanması’nın bir bölümü ise Girit limanlarında bulunuyordu. Öteki filoları ise Korfu, Dalmaçya ve Arnavutluk kıyılarındaydı. Osmanlı Donanması, Cezayir Beylerbeyi Uluç (Kılıç) Ali Paşa’nın 20 gemilik filosunu da aldıktan sonra Mora sularına yöneldi. Venedik Donanması’nın bir bölümünü Korfu’da kalmanın iyi olmadığını görerek Mesina’ya çekildi. Osmanlı Donanması bu durumdan yararlanarak Dalmaçya kıyılarındaki Lesina, Anti-vari, Ülkün ve Sopöto kaleleriyle bazı kasabaları ele geçirdi. Uluç Ali Paşa’da Zara’ya kadar ilerledi. Daha sonra da Korfu’ya saldırıya geçildi. Bu arada donanmaya gönderilen bir buyrukla Venedik Donanması’nın nerede ele geçirilirse vurulması bildirildi. Müezzinzade Ali Paşa, dağılan donanmayı İnebahtı (Lepanto) Körfezi’ne çekti. Haçlı Donanması da Korfu Kalesi’ndeki askerin büyük bir bölümünü aldıktan sonra 30 Eylül günü İnebahtı önlerine geldi. 3 Ekim günü Kefalonya ve Zanta adalarıyla çevrili denizde ilerlemeye başladı. Müezzinzade Ali Paşa da, Osmanlı Donanması’nı İnebahtı Körfezi’nde bir gece tuttuktan sonra 7 Ekim günü denize açıldı. Don Juan, Haçlı Donanması’na savaş buyruğunu verdi. 40 kalite, 240 kadırga, 20 küçük gemiden oluşan Osmanlı Donanması’ nın gücüne karşılık Haçlıların donanması ise 285 gemilik bir güce sahipti. Çok şiddetli geçen savaşın başlangıcında Haçlı Donanması ağır kayıplar verdi. Ancak, çözülen her kesime hemen yardım geliyordu. Bu yüzden öğleden sonra savaşın gidişi Osmanlıların aleyhine döndü. Zırhlı İspanyol ve Venedik askerlerine karşı okla savaşan Osmanlılar büyük kayıplar verdiler. Kaptanıderya Ali Paşa şehit düştü. Pertev Paşa’nın gemisi de Haçlıların eline geçti. Kendisi de yaralı olarak kurtuldu. Venedik Donanması’nın bir bölümünün savaş alanından ayrılmasına karşın, Haçlılar duruma hakim oldularsa da kayıpları Osmanlılardan az olmadığı için savaşın kesin sonucu alınamadı. Donanmanın dağıldığını gören Uluç Ali Paşa, 30 kadar gemisini kurtardı. Ayamavra Adası’na çekildi ve daha sonra savaştan arta kalan gemileri de yanına alarak İnebahtı’ya girdi. Böylece öğleye doğru başlayan İnebahtı Savaşı güneş batarken sona erdi. 30 bin kadar Osmanlı askeri öldü. 44 kadar gemi karaya oturdu ve 60’tan fazla gemi de Haçlıların eline geçti. 5 bin kadar da Osmanlı askeri tutsak düştü. Haçlılardan ise 15 kadırga battı, 8 bin kadar da asker öldü. Uluç Ali Paşa da, Don Juan’ın çekilmesinden sonra bulduğu donanma artıklarıyla birlikte Aralık 1571’de İstanbul’a döndü. İnebahtı Savaşı yenilgiyle bitmesine karşın, Haçlıların düşündüğü yıkımı yaratmadı.


Leave A Reply