İngiliz Resim Sanatı Hakkında Bilgi

0
Advertisement

İngiliz resim sanatı ve başlıca İngiliz ressam ve eserleri hakkında bilgi

william dobsonEl yazması kitap üretimi tüm ortaçağ boyunca büyük boyutlara ulaştı. Özünde çizgisel olmakla birlikte, doğalcılıkla ele alınmış motiflere ağırlık verildi. Kilise resimleri ve sunaklar figürlü çalışmalara olanak sağladı. Ortaçağ sonuna tarihlenen en ünlü resimlerden biri Londra National Gallery’de sergilenen Wilton House İkilisi’dir. (1400 dolayları).

Tudor döneminde resim de din dışı konular işlendi. Britanya sanatı Alman ve Flaman resim okullarının etkisine girdi. Elizabeth döneminde minyatürcülerin, özellikle Oliver ve Hilliard ailelerinden gelen sanatçıların sanata katkıları oldu. 17. yüzyılda William Dobson (1610-1646) ve Robert Walker (1605-1658) Wandyke’ın manyerizminden (biçemcilik) kaçındılar.

Peter Lely (1618-1680) ve Godfrey Kneller’in (1646-1723) portreleri bir sonraki yüzyılı etkileyen yeni bir çığır açtı. Thomas Gainsborough (1727-1788), Joshua Reynolds (1723-1792) portresini yaptıkları kişinin karakter özelliklerini de verdiler. William Hogarth (1697-1764) toplumsal konuları işleyen ve karikatür çizen ilk Britanya sanatçısı oldu. Onu 19. yüzyılda Thomas Rowlandson (1756-1827) ve George Gruikshank (1792-1878) izledi.

18. yüzyılda hayvan resimleri ve doğa görünümleri gelişti; suluboya tekniği önem kazandı. 19. yüzyıl sonunda Aubrey V. Beardsley’ in (1872 -1898) çizgisel, imgeleme yönelik eserleriyle James Whistler’in (1834-1903) açık renk tonlarıyla yaptığı resimleri sanat alanında büyük yenilikler ortaya koydu. Britanya resmi Paul Nash (1889-1946), Wyndham Lewis (1884-1957) ve Stanley Spencer (1891 -1959) gibi sanatçılarla yeniden canlandı.

Bir perspektif açısından yorumladılar. Ben Nicholson (1894), William Scott (1913) ve Pasmore soyut sanata renklerinin ve biçimlerinin duruluğuyla katkıda bulundular. Portre geleneği ise Francis Bacon ve Lucian Freud ile yeni bir aşamaya girdi.

Advertisement

Leave A Reply