İngiliz Sanatı Hakkında Genel Bilgiler (Mimari, Resim ve Müzik)

0
Advertisement

İngiliz Sanatı ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. İngiliz sanatı (resim, mimarlık ve müzik) hakkında genel bilgiler.

İngiliz Sanatı
Mimarlık

İngiltere’nin en önemli mimarlık eserleri eskiden kalma büyük kiliselerdir. Londra’daki Westminster Abbey geçmişi yaşatan bir anıt gibidir. İngiltere’nin en büyük Katedrali küçük Ely kasabasındadır. Yapılışı 100 yıl sürmüş, XII. yüzyılda tamamlanmıştır. İngiltere’deki kiliselerin en güzeli ise Sallisbury Katedrali’dir.

Londra’daki St. Paul Katedrali Rönesans çağı mimarlığının özelliklerini gösterir. Şahane kubbesiyle tanınmıştır. Avrupa’daki Gotik tarzı kiliselerle kıyaslanırsa, İngiltere’dekilerin daha alçak, daha yayvan yapılı oldukları görülür. Hemen hepsi de ağaçlı bahçeler içindedir.

Resim

İngiltere’de resim alanındaki ilk eserleri 700 – 1000 yılları arasında Kuzey İngiltere ve İrlanda’da kilise duvarlarına yapılan fresklerdir.

Ortaçağ’da yapılan resimler, daha çok stilize edilmiş, realizmle ilgisi olmayan eserlerdir. İtalya’da Rönesans’ın gelişmesi resim görüşüne büyük değişiklik getirmiş, bunun etkileri İngiliz resminde de görülmüştür. XVI. yüzyılda Hans Holbein’in Almanya’dan İngiltere’ye geçtiğini görüyoruz. Sanatkâr tanınmış portrelerini İngiltere’de yapmıştır.

XVII. yüzyıl İngiliz ressamlarının daha çok portreleriyle tanındığını görüyoruz. Hemen hemen başka hiçbir memlekette İngiltere’de olduğu kadar portre merakı görülmemiştir. Bu devrede ünlü ressam Van Dyck de uzun bir süre İngiltere’de kalmış, portreler yapmıştır. Van Dyck birçok öğrenci yetiştirmiş, bu çağ İngiliz resmine büyük etkileri olmuştur.

Advertisement

William Hogarth’a (1697- 1764) kadar İngiliz resminin gerçekten İngiliz olan bir mümessili bulunmadığını söyleyebiliriz. Tekniğinin mükemmelliğiyle tanınan Hogarth’tan sonra, Joshua Reynolds, Thomas Gainsborough (1727-1788), William Blake (1757-1827), John Constable 1776- 1837) gibi ressamlar yetişmiştir. Bunlardan John Constable ilk İngiliz manzara ressamı sayılır.

Alexander Nasmyth ( 1758 – 1840), Thomas Barker of Bath (1769- 1874) da sayılmaya değer ressamlar arasındadır. Diğer önemli ressamlar J. M. Turner (1775- 1851 ), R. P. Bonington (1801 – 1828), Thomas Lawrence (1769- 1830) dir.

XIX. yüzyılda Pre-Rafaelit adında bir resim okulu meydana geldi. Bu okulun yetiştirdiği ressamların en önemlileri Thomas Stothard (1755- 1834), F. M. Brown (1821-1893) W. H. Hunt (1827 – 1910) G. F. Watts (1817- 1904) dür.

XX. yüzyılda çeşitli resim okullarını temsil eden ressamlar yetişmiştir. Bunlardan Walter Sickert (1860- 1942), P. W. Steer (1860- 1942) empresyonisttir. Diğer önemli ressamlar Clive Bell, Roger Fry (1866- 1934), Duncan Grant (doğumu 1887) dir. Bu arada soyut (abstre) çalışan John Piper, sürrealist Papl Nash (1889- 1946), Graham Sutherland (1903 – ) saymak gerekir.

Müzik

İngilizler uzun müddet İtalyan ve Fransız müzisyenlerinin etkisinden uzak kaldı, İngiliz kilisesindeki reform kilise müziği şekillerinde de değişiklik yapılmasını gerektirdi. XV. yüzyılda baskı makinesinin keşfi bütün dünya müziğinde olduğu gibi İngiliz müziğinde de faydalı oldu, artık notalar, baskıyla çoğaltılıyordu. XV.-XVII. yüzyıllar arasında yetişen Thomas Tallis, William Byrd, Dr. John Bull,Thomas Morley, Thomas Weelkes gibi bestekarlar İngiliz müziğinin altın çağını meydana getirdi.

Daha sonra yeni müzik aletlerinin yapılması başka memleketlerde olduğu gibi İngiltere’de de yeni müzik şekillerinin yapılmasına yol açtı. XVII. yüzyılda yetişen İngiliz bestecilerinin en önemlisi Henry Purcell’dir. Purcell’ den sonra uzun müddet İngiliz müziğinde önemli bir gelişme olmadı. Daha sonraki yüzyıllarda yetişen Sir Charles Hubert Parry, Sir Charles Villiers Stanford İngiliz müziğine yeni bir hamle getirdiler. Daha sonraları Sir Edward Elgar, Ralph Vaughan – Williams, Granville Bantock, Arnold Bax büyük ün kazandılar.

Advertisement


Leave A Reply