İngilizce Comparison Of Adverbs Örnekleri

0

İngilizce zarfların karşılaştırması, comparison of Adverbs nasıl yapılır? İngilizce comparison of Adverbs örnekleri, cümleler ve konu anlatımı

İngilizce Comparison Of Adverbs Örnekleri

İngilizce Comparison Of Adverbs Örnekleri

Comparison of Adverbs: Zarfların karşılaştırılması

Kadar şeklinde kıyaslama sıfatlarda olduğu gibi as … as ile yapılır.

A dog can’t run as fast as a horse.
Köpek bir at kadar hızlı koşamaz.

Our math teacher drives as carefully as a professional driver.
Matamatik öğretmenimiz profesyonel bir sürücü kadar dikkatli araba kullanır.

“Daha” şeklinde kıyaslama yapacağımız zaman:

A) İki veya daha fazla heceli zarfların önüne “more” kelimesi getirilir.

The accused spoke more patiently than the lawyer.
Zanlı avukattan daha sabırlı konuştu.

The thief left the house more quietly than I expected.
Hırsız evi umduğumdan daha sessiz bir şekilde terketti.

B) Tek heceli zarflar ve “early” “-er” takısı alır.

A dog eats faster than a cat.
Köpek kediden daha hızlı yer.

I got up earlier that morning than this morning.
O sabah bu sabahtan daha erken kalkmıştım.

My grandfather works harder than I (do).
Büyükbabam benden daha çok çalışır.

“En” şeklinde yapacağımız kıyaslamalarda da:

A) İki ve daha fazla heceli zarfların önüne “the most” kelimesi getirilir.

My sister reads the most carefully of all her friends.
Kız kardeşim arkadaşlarının içinde en dikkatli okuyandır.

Ali writes the most quickly of all the students.
Ali bütün öğrenciler içinde en hızlı yazandır.

B) Tek heceli zarflar ve “early” “-est” takısı alır.

A rabbit runs the fastest of all the animals in the forest.
Tavşan ormandaki hayvanların en hızlı koşanıdır.

The youngest boy woke the earliest in the family.
En küçük çocuk ailede en erken uyandı.

Irregular Adverbs : Düzensiz zarflar

Yukarıda bahsedilen kurallara uymayan ve tamamen kural dışı kıyaslama halleri olan zarflar vardır. Bunlar ezberlenmelidir.

zarfdahaen
wellbetterthe best
badlyworsethe worst
latelaterthe latest
littlelessthe least
muchmorethe most
farfarther furtherthe farthest (mesafeler için)  the furthest ( mesafe, zaman ve soyut  manalar için )

The cow drinks more than the sheep, but the camel drinks the most of all.
İnek koyundan çok içer fakat deve hepsinin çok içenidir.

My brother cooks badly.
Kardeşim kötü yemek pişirir.

I cook worse than him.
Ben ondan daha kötü pişiririm.

My father cooks the worst of us.
Babam en kötü pişirenimizdir.


Leave A Reply