İngilizce Comparison Of Nouns Örnekleri

0

İngilizce isimlerin karşılaştırması, İngilizce Comparison Of Nouns nasıl yapılır? İngilizce comparison of nouns örnekleri, cümleler ve konu anlatımı.

İngilizce Comparison Of Nouns Örnekleri

İngilizce Comparison Of Nouns Örnekleri

Comparison Of Nouns: İsimlerin Karşılaştırılması

Bir şey kadar bir şey diyeceğimiz zaman as … as kalıbıyla anlatılır, “kadar çok” diyeceğimiz zaman eğer isim sayılabilen isimse as many … as şeklinde anlatılır. Eğer isim sayılamayan isimse as much … as şeklinde anlatırız, örneklere bakalım.

There is as much milk in the bottle as in the glass.
Şişede bardaktaki kadar süt var.

A small boy can’t eat as many apples as a man (does).
Küçük bir çocuk, bir adam kadar çok elma yiyemez.

There were as many pencils as pens in my father’s shop last week.
Geçen hafta babamın dükkanında dolmakalem kadar kurşun kalem vardı.

Does a cat drink as much water as a tiger?
Kedi kaplan kadar su içer mi?

• “kadar az” demek istediğimiz zaman eğer isim sayılabilen isimse as few … as, eğer sayılamayan isimse as little … as şeklinde anlatırız.

He has as little money as he was wisdom.
Aklı kadar (az) parası var.

They ate as few cakes at the party as they did at home.
Partide evdeki kadar az kek yediler.

• Bir de sıfatların isim halleri ile yapılan denkleştirme türünde olan mukayeseler ” the same .. as ” şeklinde yapılır.

Tom’s new car is the same price as his old car.
Tom’un yeni arabası eskisiyle aynı fiyattadır.

Their newborn baby has the same weight as my one-year-old son.
Yeni doğan bebekleri, bir yaşındaki oğlumla aynı ağırlıkta.

• İsimler kullanarak daha çok demek istediğimiz zaman more … than kalıbım kullanırız. İsim sayılabilen veya sayılamayan olsun farketmez.

There are more flowers in my livingroom than in the kitchen.
Oturma odamda mutfaktakinden daha çok çiçek var.

There is more honey than jam in the refrigerator.
Buzdolabında reçelden daha çok bal var.

My father drinks more tea than anyone else in the family.
Babam ailedeki diğer herkesten daha fazla çay içer.

My younger daughter eats more vegetables than her elder sister.
Küçük kızım ablasından daha fazla sebze yer.

İsimler kullanılarak daha az demek istediğimiz zaman iki tür karşımıza çıkar. Eğer sayılabilen isim kullanıyorsak fewer… than kalıbını kullanırız. Eğer sayılamayan isim kullanıyorsak less … than kalıbını kullanırız.

There are fewer watches than clocks in the watchmaker’s.
Saatçinin dükkanında duvar saatinden daha az kol saati var.

There was less pollution in the past than in present in Turkey.
Türkiye’de eskiden şimdikinden daha az kirlilik vardı.

Women wear out fewer shoes than men (do).
Kadınlar erkeklerden daha az ayakkabı eskitirler.

Men spend less money than women on clothes.
Erkekler giyime kadınlardan daha az para harcarlar.

İsimler kullanarak en çok demek istediğimiz zaman the most… kalıbını kullanırız. İsim sayılabilen ya da sayılamayan olsun farketmez.

The camel drinks the most water in the zoo.
Hayvanat bahçesinde en fazla suyu deve içer.

Vehbi Koç has got the most money in Turkey.
Türkiye’de en çok paraya Vehbi Koç sahiptir.

İsimler kullanılarak daha az demek istediğimiz zaman yine karşımıza iki tür ifade şekli çıkar. Sayılabilen isimlerle the fewest kalıbını kullanırız. Sayılamayan isimlerle ise the least kalıbını kullanırız.

In my family I spend the least time by watching TV.
Ailemde televizyon seyrederek en az vakti ben harcarım.

My mother reads the fewest books in the family.
Ailede en az kitabı annem okur.


Leave A Reply