İngilizce Hakkında Bilgi, İngilizcenin Kökeni, Devirleri, Orta İngilizce Dönemi

0
Advertisement

En çok konuşulan dillerden biri olan İngilizcenin kökeni ve dönemleri nelerdir? Orta ingilizce dönemi hakkında bilgi.

İngilizce Cümleler

Çince’yi saymazsak dünyada en çok konuşulan dilin İngilizce olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İngilizce yalnız Britanya Adaları’nda oturanların değil, aynı zamanda A.B.D., Kanada, Yeni Zelanda, Avustralya, Güney Afrika, Rodezya, Liberya gibi devletlerin de resmi dilidir.

Bugün İngilizce birçok kaynaklardan alınmış kelimelerle doludur. İngiliz dili meydana gelmeye başladığı andan beri başka dillerden birçok kelimeler almıştır. Bu kadar çok yabancı kelime karışmış bir başka dil daha yok gibidir.

Bazı yazarlar İngilizce’yi büyük bir çınara benzetirler. Gövde, dallar çıplak haliyle İngilizcedir; bunlar dile basitliğini, kudretini, yönünü verir. Yapraklar, küçük dallar ise yabancı kelimelerdir; bunlar da dile kıvraklık, zenginlik, ahenk, süs verir. Yalnız İngilizler bu yabancı sözleri kendi yapılarına uydurmuşlardır; onları kendi ağızlarına yatkın gelecek biçimde söylerler.

İngiliz dilinin tarihi V. yüzyılda başlar. 1.400 yıllık tarihi olan İngilizce’yi başlıca üç bölümde inceleyebiliriz:

Advertisement

I.— Eski İngilizce (Anglo-Sakson) devri (450-1100): Germen kavimlerinin istilasına kadar İngiltere’de Keltler yaşıyordu. Bunlar Romalılar’ın idaresi altındaydı. Bugünkü İngilizce’de Kelt kelimelerinden ancak birkaç tane kalmıştır.

449-550 yılları arasında İngiltere’yi Germen kavimleri işgal ettiler. Bunların başında Anglolar – Saksonlar vardı, İlk gelen kabilelerin her biri kendi diyeleğini konuşuyordu. Ancak bu diyeleklerin hepsi birbirine benziyordu, çünkü hepsi de Hint-Avrupa dil ailesinin Töton topluluğundandı. Bu diyeleklerin hepsi “Aşağı Almanca” denilen diller sınıfındandı.

Zamanla Anglo-Saksonlar İngiltere’ye hakim oldular. Bunların dili bugünkü İngilizce’ye temel oldu. Sayıları daha fazla olan Anglolar ülkeye kendi adlarını vererek “Engla-land” (Angl Ülkesi) dediler. Dillerine de gene “Angl” sözünden gelme “Englisc” adını verdiler. “İngiliz”, “İngilizce” sözleri buradan doğdu.

İngiltere’yi işgal edenler daha önce Romalılar’la temas ettikleri için bazı Latince kelimeleri de beraber getirdiler. İngiltere’ye Hıristiyanlığı getiren Saint Augustine de birçok Latince kelimenin girmesine yol açtı. 850 yıllarında Danlar’ın İngiltere’yi işgali üzerine İngilizce’ye yeni yeni yabancı kelimeler girdi.

II.— Orta İngilizce Devri (1100-1500): XI. yüzyılda çeşitli sebeplerle İngiltere’de Fransızca’nın çok hakim olduğunu görüyoruz. 300 yıl müddetle yüksek tabaka arasında Fransızca konuşulmuş bunun dile büyük etkisi olmuştur. Birçok edebi deyimler, kültür deyimleri Fransızca’dan alınmıştır. Bu devrede İngiliz dilbilgisinin daha basitleştiği görülür.

III.— Bugünkü İngilizce Devri: (1500’den bu yana): Uluslararası ticaret hayatının gelişmesi, Rönesans devrimi, 1500’den sonra, İngilizce’ye çeşitli Yunan, Latin, İtalyan kelimelerinin girmesine yol açtı. Edebiyat alanındaki, çalışmalar sayesinde dil de gelişerek bugünkü halini buldu.

Advertisement

Bugün günümüz İngilizcesinde özellikle teknolojinin de gelişmesi ile en az 650.000 civarında kelime olduğu tahmin edilmektedir.

Orta İngilizce Dönemi

Orta İngilizce; İngiltere’de yaklaşık 1100-1500 döneminde konuşma ve yazı dili olarak kullanılan yerel dil. Eski İngilizcenin devamı, Çağdaş İngilizcenin atasıdır. Genellikle üç dönemde incelenir:

1) Eski İngilizcenin yazı sisteminin kullanılmaya devam ettiği Erken Orta İngilizce dönemi (y. 1100- y. 1250),

2) Edebi lehçelerin oluşmaya başladığı, Anglonorman yazı sisteminin etkisiyle gelişen yazım kurallarının kullanıldığı, sözcük sonundaki vurgusuz -e sesinin artık okunmadığı, çok sayıda Anglonorman sözcük içeren Ara Orta İngilizce dönemi (y. 1250 – y. 1400)

3) Londra edebi lehçesinin yaygınlaşıp İskoçya lehçesiyle öteki kuzey lehçelerinin giderek ayrıştığı ve Çağdaş ya da Modern ingilizcenin bükün kurallarının biçimlendiği Geç Orta İngilizce dönemi (y. 1400 -y. 1500). Eski ve Orta İngilizce arasındaki temel fark, Eski İngilizcedeki dilbilgisel cins ayrımının yerine Orta İngilizcede doğal cins ayrımının geçmesi ve Eski İngilizcedeki ad ve sıfat çekimleri ile çoğu adıl çekiminin Orta İngilizcede ortadan kalkmasıdır.

Orta İngilizce lehçeleri genellikle üç ana öbekte toplanır;

  • 1) Thames Irmağının güneyindeki illerde konuşulan Güney lehçeleri (Güneydoğu ya da Kent ve Güneybatı alt öbeklerine ayrılır),
  • 2) İngiltere’nin orta kesiminde, Thames Irmağından Güney Yorkshire’ın güneyi ve Lancashire’ın kuzeyine uzanan bölgede konuşulan Midland lehçeleri (kabaca Eski İngilizce döneminin Mercia lehçe bölgesine denk düşer) ve
  • 3) İskoçya düzlükleri, Northumberland, Cumbria, Durham, Lancashire’m kuzeyi, Humberside, Batı ve Kuzey Yorkshire’ın büyük bölümünde konuşulan Kuzey lehçeleri.


Leave A Reply