İngilizce Kişisel Özellikler (Kişilik Özellikleri)

0
Advertisement

Kişisel özelliklerin ingilizce listesi, türkçe çevirileri, resimli anlatımı. İngilizce kişisel özellikler, personal characteristics.

ingilizce-kisisel-ozellikler-1

İngilizcesi Türkçesi
able yetenekli
accountable sorumlu
active aktif
adaptable uyumlu
adventurous maceraperest
affable nazik
affected etkilenmiş
affectionate sevecen
afraid korkak
aggressive agresif
ambitious hırslı
amiable sevimli
angry kızgın
animated canlı
annoyed sinirlenmiş
anxious endişeli
appreciative minnettar
argumentative münakaşacı
arrogant kibirli
artificial yapay
attentive özenli
awkward garip
babyish bebeksi
bashful utangaç
bewildered şaşkın
bold cesur
boorish kaba
bored sıkılmış
bossy otoriter
brave cesur
brilliant akıllı
busy meşgul
calm sakin
candid samimi
capable yetenekli
carefree kaygısız
careful dikkatli
caring önemseyen
cautious ihtiyatlı
charismatic etkileyici
charming büyüleyici
cheerful neşeli
childish çocuksu
clever zeki
clumsy beceriksiz
coarse kaba
cold-hearted Soğuk kalpli
communicative konuşkan
compassionate merhametli
complacent halinden memnun
conceited kibirli
concerned ilgili
confident emin
confused şaşkın
conscientious vicdanlı
considerate düşünceli
consistent tutarlı
courageous cesur
coward korkak
crafty kurnaz
creative yaratıcı
cultured kültürlü
curious meraklı
dainty zarif
dangerous tehlikeli
daring cesur
dark karanlık
dauntless korkusuz
decisive belirleyici
dedicated özel
dependable güvenilir
depressed bunalımlı
despondent umutsuz
determined kararlı
devoted sadık
dignified ağırbaşlı
diligent çalışkan
disaffected hoşnutsuz
disagreeable nahoş
discerning zeki
discouraged cesareti
discreet sağduyulu
dishonest sahtekâr
disillusioned kırgın
disorganized dağınık
disparaging kötüleyici
disrespectful saygısız
dissatisfied memnuniyetsiz
distressed sıkıntılı
domineering otoriter
doubtful şüpheli
dreamer hayalperest
dutiful saygılı
eager istekli
easygoing babacan
effervescent köpüren
efficient verimli
embarrassed mahçup
encouraging cesaret verici
energetic enerjik
engaged meşgul
enthusiastic hevesli
equitable adil
exacting titiz
exaggerated abartılı
excitable heyecanlı
excited heyecanlı
expert uzman
exuberant coşkun
facetious alaycı
fair adil
faithful sadık
fearless korkusuz
fidgety kıpır kıpır
fierce sert
fighter savaşçı
finicky titiz
flexible esnek
focused odaklı
foolish aptal
forgiving bağışlayıcı
formal resmi
fortunate şanslı
frank dürüst
friendly samimi
frightened korkmuş
frugal tutumlu
frustrated hayal kırıklığına uğramış
fun-loving eğlenceyi seven
funny komik
furious öfkeli
garrulous geveze
generous cömert
gentle nazik
giddy sersem
giving verici
glamorous göz alıcı
gloomy kasvetli
glum asık suratlı
good citizen iyi bir vatandaş
grateful minnettar
greedy açgözlü
gregarious sokulgan
grouchy mızmız
grumpy huysuz
gullible saf
handsome yakışıklı
happy mutlu
hard-working çalışkan
hardy cesur
harried ürkek
harsh sert
hateful nefret dolu
haughty mağrur
helpful yardımcı
hesitant kararsız
honest dürüst
hopeful umutlu
hopeless umutsuz
hospitable misafirperver
humble alçakgönüllü
humorous komik
ignorant cahil
ill-bred görgüsüz
imaginative yaratıcı
immaculate tertemiz
immature olgunlaşmamış
impartial tarafsız
impatient sabırsız
impolite kaba
impudent küstah
impulsive itici
inactive pasif
independent bağımsız
industrious çalışkan
innocent masum
innovative yenilikçi
inquisitive meraklı
insipid yavan
insistent ısrarlı
insolent küstah
intelligent akıllı
intrepid cesur
inventive yaratıcı
jealous kıskanç
jovial neşeli
joyful neşeli
kind tür
lackadaisical bezgin
languid gayretsiz
lazy tembel
leader lider
light-hearted tasasız
lively canlı
logical mantıklı
lonely yalnız
loquacious konuşkan
lovable sevimli
loving seven
loyal sadık
malicious kötü niyetli
mannerly terbiyeli
mature olgun
meek ezik
merciful merhametli
messy dağınık
meticulous titiz
mischievous afacan
moody huysuz
mysterious gizemli
naive saf
neat temiz
negligent ihmalkâr
nervous sinir
noisy gürültülü
obedient itaatkâr
obliging nazik
obnoxious iğrenç
obsequious yaltakçı
observant itaatkâr
obstinate inatçı
open açık
open-minded açık görüşlü
opinionated inatçı
optimistic iyimser
organized örgütlü
patient hasta
patriotic vatansever
peaceful huzurlu
pensive dalgın
persevering azmeden
persuasive ikna edici
pessimistic kötümser
petulant alıngan
picky seçici
pitiful zavallı
plain düz
pleasant keyifli
pleasing hoş
polite kibar
pompous azametli
poor yoksul
popular popüler
positive pozitif
precise kesin
pretentious iddialı
pretty güzel
prim kuralcı
prompt çabuk
proper uygun
proud gururlu
provident ihtiyatlı
prudence sağduyulu
prudent ihtiyatlı
punctilious aşırı titiz
punctual dakik
purpose amaç
puzzled şaşkın
quarrelsome kavgacı
quick hızlı
quiet sessiz
quixotic hayalperest
rational rasyonel
reliable güvenilir
relieved rahat
religious dindar
reserved ayrılmış
resourceful becerikli
respectful saygılı
responsible sorumlu
responsive duyarlı
restless huzursuz
restrained ölçülü
retiring emekli
rich zengin
risk-taking risk alan
rowdy kabadayı
rude kaba
sad üzgün
safe güvenli
sarcastic alaycı
satisfied memnun
saucy sırnaşık
saving tasarruflu
scared korkmuş
scheming entrikacı
scornful hakaretli
secretive ketum
secure güvenli
sedate oturaklı
self-centered bencil
self-confident kendinden emin
self-controlled kendini kontrol eden
self-disciplined disiplinli
selfish bencil
self-reliant kendine güvenen
sense of humour espri anlayışı olan
sensitive duyarlı
serious ciddi
short kısa
shrewd kurnaz
shy utangaç
silly saçma
simple basit
sincere samimi
skilful becerikli
slovenly sünepe
sly sinsi
smart akıllı
sneaky sinsi
sober ağırbaşlı
sociable hoşsohbet
sparing tutumlu
steady istikrarlı
stingy cimri
stolid vurdumduymaz
strange garip
strict sıkı
strong güçlü
stubborn inatçı
studious çalışkan
stupid aptal
suave hoş
submissive itaatkâr
successful başarılı
sullen suratsız
supercilious kibirli
superstitious batıl inançları olan
supportive destekleyici
surly somurtkan
suspicious şüpheli
sweet tatlı
taciturn suskun
talented yetenekli
talkative konuşkan
tasteful zevkli
team player takım oyuncusu
tenacious inatçı
tense gergin
terrified korkmuş
thankful müteşekkir
thorough tam
thoughtful düşünceli
thrifty tutumlu
thrilling heyecanlı
timid ürkek
tireless yorulmaz
tolerant hoşgörülü
touchy alıngan
trusting güvenen
trustworthy güvenilir
truthful dürüst
ugly çirkin
uncontrolled kontrolsüz
uncouth görgüsüz
unfriendly düşmanca
ungraceful inceliksiz
unnatural doğal olmayan
unrefined arıtılmamış
unruly asi
unscrupulous vicdansız
unselfish özverili
upright dik
upset üzgün
useful yararlı
valiant yiğit
versatile çok yönlü
virtue erdemli
visionary düşsel
vivacious canlı
vulgar kaba
warm sıcak
warm-hearted cana yakın
weak zayıf
whimsical kaprisli
wild vahşi
wise bilge
witty esprili
worried endişeli


Comments are closed.