İngilizce Must Cümle Örnekleri – Must İle İlgili İngilizce Cümleler

0

İçinde must geçen ingilizce örnek cümleler ve anlamları. Must ile ilgili ingilizce cümle örnekleri, must cümle içinde kullanımı.

İngilizce Must Cümle Örnekleri

Advertisement

İngilizce Must Cümle Örnekleri

 1. ****The school is at 8 o’clock. You must get up early.
  Okul saat 8’de. Erken kalkmalısın.
 2. ****If you want to finish your school, you must work harder.
  Eğer okulunu bitirmek istiyorsan daha fazla çalışmalısın.
 3. ****It is raining. We must take our umbrellas if we don’t want to get wet.
  Yağmur yağıyor. Eğer ıslanmak istemiyorsak, şemsiyelerimizi almalıyız.
 4. ***I haven’t phoned my mother for a week. I must call her tonight.
  Annemi bir haftadır aramadım. Onu bu gece aramalıyım.
 5. ***She is very ill. You must take her to a doctor.
  O çok hasta. Onu bir doktora götürmelisin.
 6. ***You must help your mother in the kitchen.
  Annene mutfakta yardım etmelisin.
 7. ***The children must wash their faces every morning.
  Çocuklar her sabah yüzlerini yıkamalılar.
 8. ****I look awful. I must brush my hair and make up.
  Çok kötü görünüyorum. Saçlarımı taramalı ve makyaj yapmalıyım.
 9. ****Zeki is very bad at math. He must study math.
  Zeki matematikte çok kötü. Matematik çalışmalı.
 10. ***My grandmother must take her pills.
  Anneannem haplarını içmeli.
 11. ***I am very tired. I must rest.
  Çok yorgunum. Dinlenmeliyim.
 12. ***When you come to Izmir again, you must come and see us.
  İzmir’e tekrar geldiğiniz, gelip bizi görmelisiniz.
 13. ***Don’t tell anybody what I said. You must keep it as a secret.
  Sana söylediğimi kimseye söyleme. Onu bir sır olarak saklamalısın.
 14. ****We have’nt got much time. We must hurry.
  Fazla zamanımız yok. Acele etmeliyiz.
 15. ***You have been travelling all day. You must be very tired.
  Tüm gün boyunca yolculuk yaptın. Çok yorgun olmalısın.
 16. ***The phone rang but I didn’t hear it. I must have been asleep.
  Telefon çalmış ama duymamışım. Uyuyalamış olmalıyım.
 17. ***That restaurant must be very good. It’s always full of people.
  O restaurant iyi olmalı. Her zaman insanlarla dolu.
 18. ***You got here very quickly. You must have walked very fast.
  Burada çok çabuk geldin. Çok hızlı yürümüş olmalısın.


Leave A Reply